หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 114 97 88.18% 12 10.91% 0 0% 1 0.91% 110
2 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 105 81 81% 13 13% 4 4% 2 2% 100
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 84 50 60.24% 19 22.89% 11 13.25% 3 3.61% 83
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 88 41 49.4% 27 32.53% 13 15.66% 2 2.41% 83
5 โรงเรียนสุธีวิทยา 64 29 45.31% 21 32.81% 7 10.94% 7 10.94% 64
6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 67 22 33.33% 30 45.45% 9 13.64% 5 7.58% 66
7 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 45 20 51.28% 12 30.77% 5 12.82% 2 5.13% 39
8 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 41 17 41.46% 13 31.71% 5 12.2% 6 14.63% 41
9 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 35 17 51.52% 6 18.18% 6 18.18% 4 12.12% 33
10 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 39 15 41.67% 11 30.56% 4 11.11% 6 16.67% 36
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 29 13 46.43% 8 28.57% 5 17.86% 2 7.14% 28
12 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 20 5 26.32% 9 47.37% 4 21.05% 1 5.26% 19
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]