เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
4 ต.ค. 2559
7 พ.ย. 2559
8 พ.ย. 2559
9 พ.ย. 2559
12 พ.ย. 2559
13 พ.ย. 2559
14 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ด่วน icon gif
ปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตร สำหรับรายชื่อที่ตกหล่น
หน่วยจัดการแข่งขัน สมุทรปราการ เขต 1
ได้ดำเนินการลงไฟล์พื้นหลังเกียรติบัตรให้แล้ว
แต่ละโรงเรียนที่รายชื่อตกหล่น ทำการพิมพ์และไปใส่รายชื่อได้เลยค่ะ
Download

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ 2559
 
 
ปฏิทินการดำเนินงาน[ระดับภาค]
      (ครั้งที่ 2 : admin ระดับภาคตรวจสอบ/อนุมัติ)
>>อัพโหลดรูปภาพติดบัตรผู้เข้าแข่งขัน => 1 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน ระดับภาค => 8-15 ธ.ค. 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

 
  แจ้งทุกโรงเรียนเพื่อทราบ
1. การแก้ไขเปลี่ยนตัว กรุณาใช้แบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น
   *** หากไม่ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด จะไม่ทำการเปลี่ยนตัวให้
2. การแก้ไขรายชื่อ ใช้ในกรณีที่ชื่อผิดเท่านั้น ไม่ต้องแนบเอกสาร

ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
ระหว่าง การเปลี่ยนตัว กับ การแก้ไขชื่อ
การเปลี่ยนตัว คือ เปลี่ยนจากเด็กคนเดิม เป็นเด็กคนใหม่
การแก้ไขชื่อ คือ แก้ไขชื่อในกรณีที่พิมพ์ชื่อหรือนามสกุลผิด


 
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559
 
 
แจ้ง ทุกโรงเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อทราบ
เพื่อให้การเปลี่ยนตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หน่วยจัดการแข่งขัน สมุทรปราการ เขต 1 ขอแจ้งว่า
"ในการแก้ไข / เปลี่ยนตัว นักเรียนหรือครูผู้ฝึกซ้อมนั้น
ให้แนบเอกสารการเปลี่ยนตัวเข้ามาในระบบด้วย"
(เอกสาร สามารถดาวโหลดได้จาก icon ด้านล่าง)
เอกสารการเปลี่ยนตัวจะสมบูรณ์และอนุมัติให้เปลี่ยนตัว ก็ต่อเมื่อ

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนาม และมีตราประทับโรงเรียน
2. ในกรณีเปลี่ยนแปลงครูผู้ฝึกซ้อม
    ต้องให้ครูผู้ฝึกซ้อมคนเดิมลงนามยินยอมการเปลี่ยนตัวด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
 
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องหมายตกใจ
ขอความกรุณาติดต่อ/ประสานงาน
ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้นค่ะ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ line png
 
 
Download คู่มือสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
 
 
ประกาศ
เรื่อง การพิมพ์เกียรติบัตร
แจ้ง ทุกโรงเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทราบ
ระบบจะเปิดให้ทุกโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตร
"ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป"

 
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559
 
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประกาศ png
ให้ ทุกโรงเรียน ที่จะเข้าร่วมกันแข่งขัน
ในทุกๆรายการแข่งขัน
ดำเนินการลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม

ระบบจะทำการปิดรับลงทะเบียน 2 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 ระบบจะ ปิด รับลงทะเบียนในวันที่ 2 ตุลาคม
และจะ เปิด ระบบให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันที่ 5 ตุลาคม
ช่วงที่ 2 ระบบจะ ปิด รับลงทะเบียน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน
และจะไม่เปิดรับลงทะเบียนอีก

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559
 
  โรงเรียนลงทะเบียน  
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประกาศ icon png ประกาศ
เชิญเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนแต่ละศูนย์การแข่งขัน 
    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
    โรงเรียนสมุทรปราการ
    โรงเรียนวัดทรงธรรม
    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สป.
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สป.
    โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
    โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
    โรงเรียนเทพศิรินทร์ สป.
    โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
ประชุมพร้อมกัน วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องศรีพงศ์ 
อาคาร 1 ชั้น 4 
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559
 
 
 ประกาศ !!!
ให้ทุกศูนย์การแข่งขัน จัดการแข่งขันให้แล้วเสร็จ
และดำเนินการกรอกข้อมูลผลคะแนนการแข่งขัน
"ก่อนวันศุกร์ที่  23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559"
เพื่อผู้ดูแลระบบ ทำการตรวจสอบความถูกต้องในลำดับต่อไป

 
ขอบคุณค่ะ
 

 
ศูนย์การจัดการแข่งขัน สมุทรปราการ เขต 1
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
      วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
       เบอร์ติดต่อ : 080 909 7575 (ครูพิสิฐชัย)
       วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนสมุทรปราการ
      วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนวัดทรงธรรม
      วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559
       5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
       เบอร์ติดต่อ : -
       วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
       เบอร์ติดต่อ : 086 339 3013 (ครูหทัยรัตน์)
       วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
       เบอร์ติดต่อ 090 963 0839 (ครูสถาพร)
       วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    8.1 การงานอาชีพ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
       เบอร์ติดต่อ : -
       วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
    8.2 เทคโนโลยี ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
       เบอร์ติดต่อ : -
       วันที่จัดการแข่งขัน : วันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ finish icon
      โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 11:27 น.
สมุทรปราการ เขต 1
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สมุทรปราการ เขต 1
วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 11:20 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 39
จำนวนทีม 1,311
จำนวนนักเรียน 3,315
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,924
จำนวนกรรมการ 486
ครู+นักเรียน 5,239
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,725
ประกาศผลแล้ว 180/207 (86.96%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 6
สัปดาห์ที่แล้ว 8
เดือนนี้ 4
เดือนที่แล้ว 43
ปีนี้ 47
ทั้งหมด 109,474