หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 101 73 76.04% 11 11.46% 8 8.33% 4 4.17% 96
2 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 108 72 69.9% 15 14.56% 11 10.68% 5 4.85% 103
3 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 85 67 83.75% 11 13.75% 2 2.5% 0 0% 80
4 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 91 55 64.71% 18 21.18% 7 8.24% 5 5.88% 85
5 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 71 45 68.18% 13 19.7% 6 9.09% 2 3.03% 66
6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 64 33 55% 16 26.67% 6 10% 5 8.33% 60
7 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 64 33 53.23% 14 22.58% 11 17.74% 4 6.45% 62
8 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 57 24 48% 13 26% 6 12% 7 14% 50
9 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 28 14 51.85% 4 14.81% 4 14.81% 5 18.52% 27
10 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 36 10 34.48% 9 31.03% 5 17.24% 5 17.24% 29
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]