เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ 
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

โดย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และประกาศให้โรงเรียนอัพโหลดรูปภาพติดบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน(นักเรียน)
คู่มือการแก้ไข/เปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน

 
      ### การประกวดภาพยนตร์สั้น ### 
ส่งผลงาน ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2559
(นำไฟล์สำรองผลงานตัวเองมาในวันแข่งขันด้วย)

สถานที่จัดส่ง : อ.สุเมธ บรรเทาวงษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 17
    เลขที่ 9 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
                   (วงเล็บมุมซองว่า "ภาพยนตร์สั้น")
 
   ### การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ### 
ส่งรูปเล่ม ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
(ยึดถือประทับตราไปรษณีย์ ถ้าลงทะเบียน EMS วันที่ 1 ธันวาคม 2559 แบบไม่ลงทะเบียนยึดประทับตราไปรษณีย์อากร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)

สถานที่จัดส่ง : กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ เลขที่ 1
           ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

-------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-----
 
        ### การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ###      
ส่งเล่มโครงงานและเอกสารตามเกณฑ์การแข่งขัน ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2559
(หากพ้นกำหนดคณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนน  ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

สถานที่จัดส่ง : นายสุนทร เรืองภักดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
                        ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
                        เบอร์โทรศัพท์ : 0814373088
 
  ### การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ###
    ประเภททดลอง + ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย   
   
ส่งรูปเล่มจำนวน 6 เล่ม ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
สถานที่จัดส่ง : อ.พนารัตน์ เอกปัจจา  โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
           ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
 
 
ระบบพร้อมให้ทุกโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนและครูได้แล้วค่ะ
 
 
   หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์
1. เกมส์สร้างสรรค์ ม.ต้น/ปลาย 
       - เศรษฐกิจพอเพียง
       - ค่านิยม 12 ประการ
   หมายเหตุ กรรมการเตรียมรูปมา 2 รูป 1 เสียง

2. ออกแบบเครื่องใช้ ม.ปลาย
       - ห้องนอน
       - ห้องน้ำ
       - ห้องครัว
3. Web Editor ม.ต้น/ปลาย 
       - ในหลวงของเรา
   หมายเหตุ Adobe CSS (โปรมแกรมของโรงเรียนอรัญประเทศ)
4. Web Text ม.ต้น
       - เศรษฐกิจพอเพียง
   หมายเหตุ HTML
5. E - Book ม.ต้น 
       - สถานที่ท่องเที่ยวไทย
       - พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 9 
       - ประเพณีและวันสำคัญของไทย
6. โปรแกรม Pait (เด็กบกพร่อง)
       - เศรษฐกิจพอเพียง
7. ออกแบบเครื่องใช้ ม.ต้น
       - ห้องนอนโดยมีราลละเอียดดังนี้
            - เตียงนอน 1 ชุด
            - สะเตอริโอ 1 ชุด
            - ตู้เสื้อผ้า 1 ตู้
            - เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 
            - โคมไฟ 1 
8. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
       - เศรษฐกิจพอเพียง
       - ฝนหลวง
       - อาเซียน
9. สร้าง Web Applications
       - ลงนามถวายอาลัย
10. การตัดต่อภาพยนต์ 
       - ตามรอยพ่อ 
 
 
   
 

                 .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู/กรรมการตัดสิน 
     ระดับเขตพื้นที่ => 13 - 21 กันยายน 2559 
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 22 - 23 กันยายน 2559 
พิมพ์บัตรประจำตัว => 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 12 - 13 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => 14 พฤศจิกายน 2559
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่  15 พฤศจิกายน 2559  เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2559
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี =>  16 - 18 ธันวาคม 2559

 
 
              ผู้ติดต่อ/ประสานงานการแข่งขัน
นายพรชัย  กิจนิมิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ
                      โทร  089-6888313

     ติดต่อประสานงานการลงทะเบียนแข่งขัน
นายกัมปนาท  เทียนจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ
                      โทร 081-9559632
 
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 13
จำนวนทีม 750
จำนวนนักเรียน 1,827
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,088
จำนวนกรรมการ 418
ครู+นักเรียน 2,915
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,333
ประกาศผลแล้ว 103/217 (47.47%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 7
สัปดาห์ที่แล้ว 1
เดือนนี้ 5
เดือนที่แล้ว 57
ปีนี้ 62
ทั้งหมด 77,966