เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  [24 พ.ย.59]ขณะนี้สหวิทยาเขตระยอง 1 ได้โอนข้อมูลตัวแทนเข้าสู่ระดับภาคแล้ว admin เขต ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ กรณีเกิดปัญหา ให้ติดต่อที่ admin ภาค(จันทบุรี) หรือติดตามข่าวสารแข่งต่อที่ URL >  http://www.central66.sillapa.net/   
  [22 พ.ย.59] ระบบพิมพ์เกียรติบัตรเปิดให้แล้วครับ ..   
  [21 พ.ย.59] แจ้งโรงเรียนที่เข้าไปเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู ท่านต้องทำหนังสือจากโรงเรียน ลงนามผู้บริหารโรงเรียน แนบไฟล์เข้าใน web site จากนั้นให้โทรติดต่อไปยังศูนย์แข่งเพื่อทำการเปลี่ยนให้ สำหรับศูนย์แข่ง เมื่อได้รับการติดต่อ ให้เข้าไปที่ mode บันทึกคะแนน > ครู / นักเรียนเปลี่ยงข้อมูล เมื่อตรวจสอบความถูกต้อง และพบหนังสือนำ ให้ท่าน Click อนุญาต ข้อมูลในระบบจึงจะเปลี่ยนแปลง (กรณีแก้ไขชื่อ ไม่ต้องทำหนังสือ Click อนุญาตได้เลยครับ)  
  [21 พ.ย.59]แจ้งศูนย์แข่งขัน ให้ท่านตรวจสอบผลการแข่งขัน เอกสารขอเปลี่ยนตัว และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จก่อนทำการโอนข้อมูล ภายในวันที่ 22 พย. 59 นี้ครับ.. สำหรับเกียรติบัตรกรุณารอก่อนนะครับ ยังอยู่ในขั้นการตรวจสอบความเรียบร้อย ..  
  [10 พ.ย.59] แจ้งศูนย์แข่งขัน ขอให้ตรวจสอบการประมวลผลคะแนน การเรียงอันดับให้ถูกต้องเสียก่อน จึงคลิกประกาศผล ยืนยัน เมื่อท่านประกาศไปแล้วจะยกเลิกผล และประกาศใหม่ การ Reset คะแนน ท่านจะต้องทำหนังสือชี้แจงมาที่สหวิทยาเขต เน้นย้ำว่าอันดับชนะเลิศต้องมีทีมเดียว และมีคะแนน 80 ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะได้เป็นตัวแทน จากนั้นให้ศูนย์แข่งทำหนังสือ พร้อมผลการแข่งขันที่ print จากระบบ ลงนามโดยประธานศูนย์แข่ง ส่งกลับมายังสหวิทยาเขต สำหรับเกียรติบัตรทั้งหมดสามารถ print ออกจากระบบ ได้ หลังแข่งเสร็จสิ้นทุกรายการ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 59 เป็นต้นไป  
 

[8 พ.ย.59] แจ้งไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน และศูนย์แข่ง ขณะนี้ ระบบลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน ได้ปิดลงแล้ว กรณีต้องการแก้ไขชื่อ  หรือเปลี่ยนตัว แนวปฏิบัติทำดังนี้  click

 
  [7 พ.ย.59] แจ้งผู้ประสานงานศูนย์แข่งขันทุกศูนย์ ขอให้ท่านตรวจสอบ ลงรายละเอียด สถานที่แข่งขัน(โรงเรียน อาคาร ชั้น ห้อง) วันที่แข่งขัน เวลา ให้เรียบร้อย ชัดเจน ก่อนวันแข่งขันด้วยครับ   
  [4 พ.ย.59] แจ้งไปยังศูนย์แข่งขัน ทุกศูนย์ ให้ลงทะเบียนรายชื่อ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน  ให้ครบทุกกิจกรรม เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการออกเกียรติบัตร หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน สำหรับบัตรคล้องคอ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน มีมติให้ไม่ใช้ในระดับเขต แต่ให้ใช้ในระดับภาคขึ้นไป ดังนั้นถ้าศูนย์แข่งใดมีความจำเป็นต้องใช้ให้ดำเนินการจัดหาเอง  
 
รายชื่อศูนย์ประสานงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน/ผู้ประสานงาน
ภาษาไทย ร.ร.บ้านค่าย
กัณติมา หวานระรื่น 089-8968647
คณิตศาสตร์ ร.ร.ระยองวิทยาคม
จันทา จำปีกลาง 086-7116934
วิทยาศาสตร์ ร.ร.นิคมวิทยา
พรนิพา สง่ามั่งคั่ง 087-9472775
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร.ร.บ้างฉางกาญจนกุลวิทยา 
สมจิตร ศรีกิ้ม 081-8066276
สุขศึกษา และพลศึกษา ร.ร.วัดป่าประดู่
ณัฏฐ์ สาแก้ว 087-1487567
ศิลปศึกษา (ดนตรี) ร.ร.วัดป่าประดู่
ศศิธร กองกาญจน์ 089-9308677
ศิลปศึกษา (นาฎศิลป์) ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
สิตานันท์ เที่ยงธรรมดี 086-1457292
ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) ร.ร.ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
เยาวลักษณ์ มหาจักษ์ 087-5050901
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร
อัมพร อยู่เมี่ยง 081-9141278
ภาษาต่างประเทศ ร.ร.ระยองวิทยาคม
จันทา จำปีกลาง 086-7116934
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร.ร.ระยองวิทยาคม ปากน้ำ
ปุณยนุช ศรีโสภา 081-5900771

 
 
  ทางสหวิทยาเขตได้จัดส่ง Account เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการแข่งขันสำหรับโรงเรียนไปแล้ว ทาง E-filing ท่านสามารถลงทะเบียนนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559    
  คู่มือการใช้งานระบบสำหรับศูนย์แข่งขัน  
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 24
จำนวนทีม 1,044
จำนวนนักเรียน 2,406
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,489
จำนวนกรรมการ 1,051
ครู+นักเรียน 3,895
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,946
ประกาศผลแล้ว 168/195 (86.15%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 5
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 19
ปีนี้ 20
ทั้งหมด 92,761