แจ้งเพื่อทราบ

เรียน คุณครูโรงเรียนที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ สพม.9 นครปฐม 2

สพม.9 ได้เชิญหน่วยจัดงานศิลปหัตถกรรมทั้ง 5 หน่วยไปประชุมเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 59 สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดวันการประกวดแข่งขันของแต่ละหน่วยเหมือนเดิม คือ วันที่ 12 - 13 พ.ย. 59 (ประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ใช้ข้อสอบกลาง วันที่ 13 ต.ค. 59)

2. ทุกหน่วยจัดการแข่งขันมีมติในที่ประชุมเห็นควรงดจัดการแข่งขัน เช่น เพลงคุณธรรม การเล่านิทาน การประกวดละคร แอโรบิค ดนตรี นาฏศิลป์ ละครสั้น เล่านิทาน ขับร้องเพลงทุกรายการ เพื่อเป็นการถวายความอาลัย ซึ่ง สพม.9 ให้การเห็นชอบ

3. ขอตัดรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันที่งดจัดกิจกรรมออกจากคำสั่ง

4. กิจกรรมที่งดจัด หากมี รร.ส่งชื่อเข้าแข่งขัน ให้ รร.ที่รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ ลงบันทึกคะแนนเป็น  -1 ในการบันทึกคะแนน เนื่องจากไม่ส่งเข้าแข่งข้

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 11:23 น.