กำหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
โรงเรียนที่สนใจจะส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 - วันที่ 15 ตุลาคม 2559
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 10:54 น.