กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559
ลงทะเบียนนักเรียนและครู           15 ก.ย. 59 - 2 พ.ย. 59
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครู    3 - 5 พ.ย. 59

แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู            6 - 7 พ.ย. 59
โหลดแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตัว
 แจ้งกำหนดการเพิ่มเติม   หนังสือแก้ไขเพิ่มเติม
ลงทะเบียนนักเรียนและครู เพิ่มเติม    9  - 11 พ.ย. 59 
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน          12 - 14 พ.ย. 59
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่            10 - 12 พ.ย. 59
(รายการหุ่นยนต์ ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า)

การแข่งขันระดับเขตพื้นที่            17 - 19 พ.ย. 59
ประกาศผลการแข่งขัน                23 พ.ย. 59 เป็นต้นไป
พิมพ์เกียรติบัตร                        23 พ.ย. 59 เป็นต้นไป
วันอังคาร ที่ 06 กันยายน 2559 เวลา 22:13 น.