หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 10-11 , 17-19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 17 พ.ย. 2559 09.00-11.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 08.00 - 08.30 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 17 พ.ย. 2559 09.00-11.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 08.00 - 08.30 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง เกียรติยศ 17 พ.ย. 2559 09.00-17.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 08.00 - 08.20 น.
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 17 พ.ย. 2559 09.00-17.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 08.00 - 08.20 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ห้อง อัจฉริยภาพ (PB) 17 พ.ย. 2559 09.00-17.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 08.00 - 08.20 น.
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ใต้อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง to be number 1 17 พ.ย. 2559 09.00-17.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 08.00 - 08.20 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง คอม 3, คอม 4 17 พ.ย. 2559 09.00-17.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 08.00 - 08.30 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง คอม 2 17 พ.ย. 2559 09.00-17.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขันเวลา 08.00 - 08.30 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 17 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ลงทะเบียนที่หน้าอาคาร 3 ในเวลา 08.00 - 08.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 17 พ.ย. 2559 11.00-12.30 ลงทะเบียนที่หน้าอาคาร 3 ในเวลา 08.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]