หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 106 87 82.08% 12 11.32% 5 4.72% 2 1.89% 106
2 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 100 84 84.85% 9 9.09% 4 4.04% 2 2.02% 99
3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 82 50 60.98% 20 24.39% 7 8.54% 5 6.1% 82
4 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 79 48 60.76% 22 27.85% 6 7.59% 3 3.8% 79
5 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 63 38 60.32% 18 28.57% 4 6.35% 3 4.76% 63
6 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 67 32 47.76% 26 38.81% 7 10.45% 2 2.99% 67
7 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 70 27 38.57% 21 30% 15 21.43% 7 10% 70
8 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 34 9 26.47% 13 38.24% 7 20.59% 5 14.71% 34
9 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 21 9 42.86% 9 42.86% 3 14.29% 0 0% 21
10 โรงเรียนตังเอ็ง 20 9 45% 6 30% 2 10% 3 15% 20
11 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 38 8 21.62% 14 37.84% 11 29.73% 4 10.81% 37
12 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 20 6 30% 9 45% 3 15% 2 10% 20
13 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม 12 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
14 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 10 5 50% 1 10% 0 0% 4 40% 10
15 โรงเรียนบุญสมวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
16 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 18 3 17.65% 3 17.65% 7 41.18% 4 23.53% 17
17 โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ 13 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 13
18 โรงเรียนยอแซฟวิทยา 10 2 20% 6 60% 0 0% 2 20% 10
19 โรงเรียนบางกะจะ 12 0 0% 2 16.67% 7 58.33% 3 25% 12
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]