ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 662
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 93.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 90.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 86.05 ทอง 4  
5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 85.84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 84.84 ทอง 6  
7 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 83.35 ทอง 7  
8 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 82.87 ทอง 8  
9 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 81.79 ทอง 9  
10 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 81.11 ทอง 10  
11 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 80.87 ทอง 11  
12 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 80.64 ทอง 12  
13 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78.44 เงิน 13  
14 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 76.48 เงิน 14  
15 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 74.93 เงิน 15  
16 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74.83 เงิน 16  
17 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 74.38 เงิน 17  
18 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 72.46 เงิน 18  
19 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 71.39 เงิน 19  
20 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 70.71 เงิน 20  
21 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 70.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 69.36 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68.81 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 68.56 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 68.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 67.78 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 67.42 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 67.03 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 66.81 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 65.89 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 65.83 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65.60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 65.07 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 64.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 64.36 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 64.17 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 63.48 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 63.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 63.24 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 63.05 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 62.49 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 62.10 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 61.94 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 61.32 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนนันทนวิทย์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 61.27 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 61.13 ทองแดง 46  
47 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 60.83 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 60.50 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 60.32 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60.31 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 60.08 ทองแดง 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน