ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 291
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.63 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 75.88 เงิน 4  
5 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 73.88 เงิน 5  
6 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 73.13 เงิน 6  
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 72.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 66.88 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65.63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 64.75 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 64.75 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60.38 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 28 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 27.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 27.25 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 27.12 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 26.25 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 26 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 25.87 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 25.75 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 25.75 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 25.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 25.12 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 25.12 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 25 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 25 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 25 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 24.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 24.25 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 24.12 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 23.62 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 23.37 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 22.25 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 21.87 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 21.75 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 21.62 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 21 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 20.50 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 19.37 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 17.87 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 16.50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 16.37 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 16.25 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 16 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 15 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 12.37 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 11.62 เข้าร่วม 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน