ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 71.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 70.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 62.80 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 62.40 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 60.80 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 43.20 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 42.80 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 42.20 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 40.20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 40.20 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 39 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 38 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 37.60 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 37.60 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 37.20 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 34.20 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 34 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 33 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 31.80 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 31.40 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 30.40 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 30.20 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 30 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 29.20 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 28.20 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 27.20 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 27 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 26 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 25.60 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 25 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 25 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 24.80 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 23.80 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 23.20 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 23 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 22.20 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 19.80 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 17.80 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 17.80 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 17.40 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 16.80 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 16.60 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 16.40 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 15.80 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 14.60 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 11.80 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 7 เข้าร่วม 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน