ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 87.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 84.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 84.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 84.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 83.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 82.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 81.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 80.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 74.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 74.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 74 เงิน 27  
29 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 74 เงิน 27  
30 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 73.67 เงิน 30  
31 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 73.33 เงิน 31  
32 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 71.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 68.67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 67.67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 65.67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64.33 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 62.67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 58 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 58 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 58 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 58 เข้าร่วม 40  
44 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 53.33 เข้าร่วม 44  

หมายเหตุ : ปรับคะแนนของโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กลับเท่าเดิม เนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนคลาดเคลื่อน กรณีนางสาวธนัญญา แก้วโสวัฒนะ จาก ข้อมูล สพฐ.เดิมแจ้ง ปี2013 เดือน 6 อยู่ชั้น ป.6 นับแล้วปัจจุบันจะต้องอยู่ชั้น ม.3 ซึ่งผิดเกณฑ์ ได้ตัดคะแนนไป แต่โรงเรียนยืนยันข้อมูลว่าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 และได้ตรวจสอบกับเขตพื้นที่ต้นสังกัดแล้ว ว่าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 จริง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน