รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายบี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายปราย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีสังข์
2. นายอาทิตย์  ช้อยสามนาค
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กชายณัฎฐพล  ครองพื้นพิมาน
 
1. นายธงชัย  สังขวิภาส
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายนิวัฒน์  ใจเรืองแก้ว
2. นายบุญช่วย  ไม่มีนามสกุล
3. นายมนต์ศักดิ์  บวรรัญจร
4. นายวันชนะ  ฉอ้อนลำ
5. นายสุรเดช  บุญพา
6. นายสุวัจชัย  ศรีจันทร์
 
1. นายสันติชัย  แจ่มศรี
2. นายจำรัส  คมขำ
3. นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริเดช
2. เด็กหญิงอาเนาะ  -
3. เด็กหญิงเกศินี  ผาภูมิสุจิตร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  พุ่มเจริญ
2. นางสาวจำปี  เอกฉันท์