รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพรพิมล  ปานแดง
 
1. นางปนิดา  ชูแก้ว
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จีบเจือ
2. เด็กชายนรินทร์โชติ  เผ่าวงค์
 
1. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
2. นายวรุตม์  เลิศมงคล
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฉายน้อย
2. เด็กชายกฤษกร  ฉายน้อย
3. เด็กชายอิสระพงษ์  พงไพศาล
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธัชวิน  วิวัฒนโสภา
2. นายรัฐพล  รักษาราษฎร์
3. นายสรรเพชร  พลับใหญ่
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์