ประกาศ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการ(ยกเว้นโครงงานหุ่นยนต์)
การแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการ(ยกเว้นโครงงานหุ่นยนต์)
13 ธ.ค.59 เวลา12.30 น. ครูผู้ฝึกสอนร่วมประชุมกับคณะกรรมการตัดสินจากส่วนกลางเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ณ ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี(ผู้ฝึกสอนที่ไม่มาร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดการประชุมได้ ลิ้งค์ การถ่ายทอดสดจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:03 น.