ประกาศจากศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ภาคกลางและภาคตะวันออก
ในส่วนเครื่องมือกล (Machine Tools) ทุกชนิด ห้ามเข้าพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ เด็ดขาด เนื่องจากไม่มีกรรมการดูแลอย่างใกล้ชิดจึงไม่สะดวกในการจัดพื้นที่ให้ และไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณเครื่องมือหนักรวมทั้งอุปกรณ์สร้างเอง (ยกเว้นสว่านไฟฟ้า หรือ สว่านมอเตอร์) แบบร่างสามารถนำเข้ามาได้แต่ไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันวาดลงบนวัสดุที่จะใช้ตัดทำหุ่นยนต์
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:56 น.