หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียานุสรณ์ หอประชุม 14 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
08.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 - 08.00 น. / ผู้ประสานงาน นายสุนทร เรืองภักดี 081-4373088 (13 ธ.ค.59 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตัดสินจากส่วนกลาง ณ ห้องโสตโรงเรียนเบญจมราชูทิศฯ 12.30 น. - นายสุนทร เรืองภักดี 081-4373088)
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ หอประชุม 15 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
08.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 - 08.00 น. / ผู้ประสานงาน นายสุนทร เรืองภักดี 081-4373088 (13 ธ.ค.59 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตัดสินจากส่วนกลาง ณ ห้องโสตโรงเรียนเบญจมราชูทิศฯ 12.30 น. - นายสุนทร เรืองภักดี 081-4373088)
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี หอประชุม 14 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
08.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 - 08.00 น. / ผู้ประสานงาน นายพิทยา ปฏิโค 083-118383 (13 ธ.ค.59 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตัดสินจากส่วนกลาง ณ ห้องโสตโรงเรียนเบญจมราชูทิศฯ 12.30 น. - นายสุนทร เรืองภักดี 081-4373088)
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี หอประชุม 15 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
08.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 - 08.00 น. / ผู้ประสานงาน นายพิทยา ปฏิโค 083-118383 (13 ธ.ค.59 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตัดสินจากส่วนกลาง ณ ห้องโสตโรงเรียนเบญจมราชูทิศฯ 12.30 น. - นายสุนทร เรืองภักดี 081-4373088)
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ลานหลังพระรูป ร.5 14 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
08.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 - 08.00 น. / ผู้ประสานงาน นายพิทยา ปฏิโค 083-118383 (13 ธ.ค.59 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตัดสินจากส่วนกลาง ณ ห้องโสตโรงเรียนเบญจมราชูทิศฯ 12.30 น. - นายสุนทร เรืองภักดี 081-4373088)
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ลานหลังพระรูป ร.5 15 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
08.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 - 08.00 น. / ผู้ประสานงาน นายพิทยา ปฏิโค 083-118383 (13 ธ.ค.59 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตัดสินจากส่วนกลาง ณ ห้องโสตโรงเรียนเบญจมราชูทิศฯ 12.30 น. - นายสุนทร เรืองภักดี 081-4373088)
7 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ศูนย์กีฬา 14 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
08.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 - 08.00 น. / ผู้ประสานงาน นายศรีศักดิ์ พูลสมบัติ 089-9363635
8 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ศูนย์กีฬา 15 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
08.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 - 08.00 น. / ผู้ประสานงาน นายศรีศักดิ์ พูลสมบัติ 089-9363635


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]