หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 104 80 85.11% 12 12.77% 1 1.06% 1 1.06% 94
2 โรงเรียนดัดดรุณี 83 65 82.28% 9 11.39% 0 0% 5 6.33% 79
3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 72 47 67.14% 14 20% 3 4.29% 6 8.57% 70
4 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 79 45 64.29% 12 17.14% 3 4.29% 10 14.29% 70
5 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 61 31 57.41% 13 24.07% 4 7.41% 6 11.11% 54
6 โรงเรียนมารดานฤมล 64 28 46.67% 19 31.67% 4 6.67% 9 15% 60
7 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 60 24 42.86% 16 28.57% 7 12.5% 9 16.07% 56
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 38 11 31.43% 11 31.43% 6 17.14% 7 20% 35
9 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 49 10 25% 12 30% 2 5% 16 40% 40
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 32 9 33.33% 12 44.44% 2 7.41% 4 14.81% 27
11 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 30 9 33.33% 7 25.93% 2 7.41% 9 33.33% 27
12 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 28 7 26.92% 7 26.92% 3 11.54% 9 34.62% 26
13 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 9 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 18 5 31.25% 6 37.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
15 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
16 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 17 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 5 31.25% 16
17 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 9 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
18 โรงเรียนศรีวรการ 10 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
19 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
20 โรงเรียนดาราสมุทร 11 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 9
21 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 0 0% 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 9
22 โรงเรียนผาณิตวิทยา 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]