สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตราด
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตราด 23 15 6 44 46 3 2 2 51
2 อนุบาลวัดคลองใหญ่ 17 3 3 23 23 3 1 2 27
3 บ้านคลองมะขาม 8 7 4 19 20 7 1 3 28
4 คลองขวาง 8 4 8 20 22 4 4 1 30
5 บ้านเนินตาล 7 4 4 15 22 5 4 4 31
6 บ้านคลองประทุน 7 3 4 14 13 7 4 4 24
7 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 7 3 1 11 14 8 5 4 27
8 บ้านคลองจาก 6 6 7 19 17 9 3 4 29
9 บ้านปะอา 6 5 0 11 13 0 1 2 14
10 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 6 4 6 16 20 4 3 1 27
11 วัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 6 3 1 10 11 9 7 3 27
12 บ้านหนองบอน 6 1 2 9 12 9 4 3 25
13 บ้านดอนสูง 6 0 3 9 16 4 2 3 22
14 บ้านโป่ง 5 8 5 18 18 5 3 5 26
15 บ้านคลองพร้าว 5 6 4 15 17 7 8 1 32
16 บ้านสระใหญ่ 5 2 0 7 9 3 6 1 18
17 ชุมชนวัดบ่อไร่ 4 4 3 11 10 3 1 4 14
18 วัดสลักเพชร 3 4 4 11 9 6 5 2 20
19 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 3 4 0 7 10 2 2 1 14
20 บ้านจัดสรร 3 4 0 7 6 5 2 2 13
21 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 3 2 1 6 12 7 6 4 25
22 วัดวรุณดิตถาราม 3 1 1 5 5 1 2 1 8
23 บ้านหาดเล็ก 2 3 0 5 7 0 0 0 7
24 วัดพนมพริก 2 2 0 4 4 0 0 0 4
25 วัดสะพานหิน 2 1 1 4 5 0 1 4 6
26 วัดวัชคามคชทวีป 2 0 0 2 2 1 0 2 3
27 บ้านเกษมสุข 1 3 4 8 12 8 2 3 22
28 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 1 3 2 6 9 4 2 1 15
29 มารดานุสรณ์ 1 2 1 4 5 5 1 2 11
30 บ้านคลองแอ่ง 1 2 0 3 5 0 2 0 7
31 สุนันทาวิทยา 1 2 0 3 4 0 0 2 4
32 ชุมชนบ้านเขาสมิง 1 1 5 7 9 5 3 1 17
33 บ้านหนองบัว 1 1 2 4 9 3 1 1 13
34 บ้านอ่างกะป่อง 1 1 2 4 2 5 3 3 10
35 เพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 1 1 1 3 4 2 2 1 8
36 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 1 1 1 3 3 3 2 1 8
37 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 1 1 0 2 5 1 0 0 6
38 บ้านเนินตะบก 1 0 3 4 3 3 3 2 9
39 วัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 1 0 2 3 3 0 0 1 3
40 บ้านเจียรพัฒนา 1 0 1 2 3 3 5 2 11
41 ชุมชนวัดแสนตุ้ง 1 0 0 1 4 2 3 3 9
42 บ้านแหลมพร้าว 1 0 0 1 4 2 0 0 6
43 บ้านหนองม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 วัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 0 5 3 8 10 5 3 1 18
45 อนุบาลเกาะกูด 0 3 0 3 5 3 2 0 10
46 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 0 2 2 4 7 8 5 1 20
47 บ้านโพรงตะเฆ่(จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 0 2 2 4 3 2 4 1 9
48 วัดฆ้อ 0 2 1 3 3 1 0 2 4
49 คีรีศรีสาครวิทยา 0 2 0 2 4 6 3 1 13
50 ชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 0 1 3 4 4 3 1 2 8
51 บ้านด่านชุมพล 0 1 3 4 2 5 1 3 8
52 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 0 1 1 2 4 2 2 7 8
53 วัดคลองสน 0 1 1 2 3 3 1 0 7
54 วัดตาพลาย 0 1 1 2 3 2 3 0 8
55 บ้านไร่ป่า 0 1 1 2 3 0 0 0 3
56 วัดเสนาณรงค์ 0 1 0 1 4 1 5 0 10
57 วัดบางปรือ 0 1 0 1 4 1 2 3 7
58 วิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 0 1 0 1 2 0 3 0 5
59 วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่ 100 0 1 0 1 1 3 1 0 5
60 วัดห้วงน้ำขาว 0 1 0 1 1 0 4 0 5
61 วัดแหลมกลัด 0 0 2 2 4 2 2 1 8
62 บ้านบางเบ้า 0 0 2 2 1 1 0 0 2
63 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 5 6 2 3 13
64 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 4 1 3 7
65 วัดคลองขุด 0 0 1 1 2 2 1 2 5
66 บ้านคลองเจ้า 0 0 1 1 1 4 0 5 5
67 วัดห้วงโสม 0 0 1 1 1 1 0 1 2
68 นคราศึกษา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
69 บ้านตาหนึก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
70 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 0 0 1 1 0 2 0 0 2
71 วัดประณีต 0 0 1 1 0 1 2 1 3
72 วัดไทรทอง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
73 วัดหนองคันทรง 0 0 0 0 4 3 2 5 9
74 อัมพรจินตกานนท์ 0 0 0 0 4 1 3 1 8
75 ชุมชนบ้านตากแว้ง 0 0 0 0 4 1 2 0 7
76 วัดแหลมหิน 0 0 0 0 4 0 0 1 4
77 บ้านมณฑล 0 0 0 0 3 0 2 2 5
78 อนุบาลเกาะช้าง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
79 บ้านคลองใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
80 วัดท่าหาด 0 0 0 0 2 0 0 2 2
81 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
82 บ้านบางปรง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
83 วัดทองธรรมชาติ 0 0 0 0 1 1 3 1 5
84 วัดช้างทูน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
85 บ้านปะเดา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
86 ไสวนันทวิทย์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
87 วัดสลัก 0 0 0 0 1 0 3 0 4
88 บ้านอ่าวพร้าว 0 0 0 0 1 0 1 2 2
89 บ้านมะนาว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
90 กิตติวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 บ้านดงกลาง 0 0 0 0 0 3 6 2 9
92 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
93 บ้านคลองมะนาว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
94 อนุบาลจุติพร 0 0 0 0 0 1 2 0 3
95 วัดบางปิดบน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
96 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 วัดอ่าวใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านอ่าวตาลคู่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
99 บ้านเปร็ดใน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
100 บ้านนาเกลือ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
101 ไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
102 บ้านธรรมชาติล่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 เกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 บ้านทุ่งไก่ดัก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
105 บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 ต.ช.ด.บ้านเขาฉลาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 ชุมชนวัดอ่าวช่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 172 144 124 440 566 250 191 151 1,007