สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตราด
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตราด 46 3 2 2 51
2 อนุบาลวัดคลองใหญ่ 23 3 1 2 27
3 บ้านเนินตาล 22 5 4 4 31
4 คลองขวาง 22 4 4 1 30
5 บ้านคลองมะขาม 20 7 1 3 28
6 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 20 4 3 1 27
7 บ้านโป่ง 18 5 3 5 26
8 บ้านคลองจาก 17 9 3 4 29
9 บ้านคลองพร้าว 17 7 8 1 32
10 บ้านดอนสูง 16 4 2 3 22
11 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 14 8 5 4 27
12 บ้านคลองประทุน 13 7 4 4 24
13 บ้านปะอา 13 0 1 2 14
14 บ้านหนองบอน 12 9 4 3 25
15 บ้านเกษมสุข 12 8 2 3 22
16 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 12 7 6 4 25
17 วัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 11 9 7 3 27
18 วัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 10 5 3 1 18
19 ชุมชนวัดบ่อไร่ 10 3 1 4 14
20 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 10 2 2 1 14
21 วัดสลักเพชร 9 6 5 2 20
22 ชุมชนบ้านเขาสมิง 9 5 3 1 17
23 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 9 4 2 1 15
24 บ้านสระใหญ่ 9 3 6 1 18
25 บ้านหนองบัว 9 3 1 1 13
26 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 7 8 5 1 20
27 บ้านหาดเล็ก 7 0 0 0 7
28 บ้านจัดสรร 6 5 2 2 13
29 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 5 6 2 3 13
30 มารดานุสรณ์ 5 5 1 2 11
31 อนุบาลเกาะกูด 5 3 2 0 10
32 วัดวรุณดิตถาราม 5 1 2 1 8
33 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 5 1 0 0 6
34 บ้านคลองแอ่ง 5 0 2 0 7
35 วัดสะพานหิน 5 0 1 4 6
36 คีรีศรีสาครวิทยา 4 6 3 1 13
37 วัดหนองคันทรง 4 3 2 5 9
38 ชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 4 3 1 2 8
39 ชุมชนวัดแสนตุ้ง 4 2 3 3 9
40 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 4 2 2 7 8
41 เพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 4 2 2 1 8
42 วัดแหลมกลัด 4 2 2 1 8
43 บ้านแหลมพร้าว 4 2 0 0 6
44 วัดเสนาณรงค์ 4 1 5 0 10
45 อัมพรจินตกานนท์ 4 1 3 1 8
46 วัดบางปรือ 4 1 2 3 7
47 ชุมชนบ้านตากแว้ง 4 1 2 0 7
48 สุนันทาวิทยา 4 0 0 2 4
49 วัดแหลมหิน 4 0 0 1 4
50 วัดพนมพริก 4 0 0 0 4
51 บ้านเจียรพัฒนา 3 3 5 2 11
52 บ้านเนินตะบก 3 3 3 2 9
53 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 3 3 2 1 8
54 วัดคลองสน 3 3 1 0 7
55 บ้านโพรงตะเฆ่(จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 3 2 4 1 9
56 วัดตาพลาย 3 2 3 0 8
57 วัดฆ้อ 3 1 0 2 4
58 บ้านมณฑล 3 0 2 2 5
59 วัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 3 0 0 1 3
60 บ้านไร่ป่า 3 0 0 0 3
61 บ้านอ่างกะป่อง 2 5 3 3 10
62 บ้านด่านชุมพล 2 5 1 3 8
63 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 2 4 1 3 7
64 วัดคลองขุด 2 2 1 2 5
65 วัดวัชคามคชทวีป 2 1 0 2 3
66 อนุบาลเกาะช้าง 2 1 0 0 3
67 บ้านคลองใหญ่ 2 1 0 0 3
68 วิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 2 0 3 0 5
69 วัดท่าหาด 2 0 0 2 2
70 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว 2 0 0 1 2
71 บ้านบางปรง 2 0 0 0 2
72 บ้านคลองเจ้า 1 4 0 5 5
73 วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่ 100 1 3 1 0 5
74 วัดทองธรรมชาติ 1 1 3 1 5
75 วัดช้างทูน 1 1 1 1 3
76 บ้านปะเดา 1 1 1 1 3
77 ไสวนันทวิทย์ 1 1 1 0 3
78 วัดห้วงโสม 1 1 0 1 2
79 บ้านบางเบ้า 1 1 0 0 2
80 นคราศึกษา 1 1 0 0 2
81 วัดห้วงน้ำขาว 1 0 4 0 5
82 วัดสลัก 1 0 3 0 4
83 บ้านอ่าวพร้าว 1 0 1 2 2
84 บ้านมะนาว 1 0 1 0 2
85 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
86 บ้านตาหนึก 1 0 0 0 1
87 กิตติวิทยา 1 0 0 0 1
88 บ้านดงกลาง 0 3 6 2 9
89 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 0 2 1 0 3
90 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 0 2 0 0 2
91 บ้านคลองมะนาว 0 2 0 0 2
92 วัดประณีต 0 1 2 1 3
93 อนุบาลจุติพร 0 1 2 0 3
94 วัดบางปิดบน 0 1 1 0 2
95 วัดไทรทอง 0 1 0 0 1
96 บ้านเนินดินแดง 0 1 0 0 1
97 วัดอ่าวใหญ่ 0 1 0 0 1
98 บ้านอ่าวตาลคู่ 0 0 2 0 2
99 บ้านเปร็ดใน 0 0 1 2 1
100 บ้านนาเกลือ 0 0 1 2 1
101 ไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) 0 0 1 2 1
102 บ้านธรรมชาติล่าง 0 0 1 0 1
103 เกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 0 0 1 0 1
104 บ้านทุ่งไก่ดัก 0 0 0 2 0
105 บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 0 0 0 1 0
106 ต.ช.ด.บ้านเขาฉลาด 0 0 0 0 0
107 ชุมชนวัดอ่าวช่อ 0 0 0 0 0
รวม 566 250 191 151 1,158