หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตราด

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลตราด 57 46 86.79% 3 5.66% 2 3.77% 2 3.77% 53
2 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 34 27 81.82% 3 9.09% 1 3.03% 2 6.06% 33
3 โรงเรียนคลองขวาง 39 25 73.53% 4 11.76% 4 11.76% 1 2.94% 34
4 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 38 24 75% 4 12.5% 3 9.38% 1 3.13% 32
5 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 33 22 66.67% 7 21.21% 1 3.03% 3 9.09% 33
6 โรงเรียนบ้านเนินตาล 35 22 62.86% 5 14.29% 4 11.43% 4 11.43% 35
7 โรงเรียนบ้านโป่ง 34 18 58.06% 5 16.13% 3 9.68% 5 16.13% 31
8 โรงเรียนบ้านคลองจาก 35 17 51.52% 9 27.27% 3 9.09% 4 12.12% 33
9 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 35 17 51.52% 7 21.21% 8 24.24% 1 3.03% 33
10 โรงเรียนบ้านดอนสูง 28 17 62.96% 5 18.52% 2 7.41% 3 11.11% 27
11 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 35 14 45.16% 8 25.81% 5 16.13% 4 12.9% 31
12 โรงเรียนบ้านหนองบอน 34 13 43.33% 10 33.33% 4 13.33% 3 10% 30
13 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 35 13 46.43% 7 25% 4 14.29% 4 14.29% 28
14 โรงเรียนบ้านปะอา 16 13 81.25% 0 0% 1 6.25% 2 12.5% 16
15 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 26 12 46.15% 9 34.62% 2 7.69% 3 11.54% 26
16 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 29 12 41.38% 7 24.14% 6 20.69% 4 13.79% 29
17 โรงเรียนวัดสลักเพชร 26 12 48% 6 24% 5 20% 2 8% 25
18 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 17 12 70.59% 2 11.76% 2 11.76% 1 5.88% 17
19 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 34 11 36.67% 9 30% 7 23.33% 3 10% 30
20 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 21 11 52.38% 3 14.29% 6 28.57% 1 4.76% 21
21 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ) 21 10 52.63% 5 26.32% 3 15.79% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 19 10 52.63% 3 15.79% 1 5.26% 5 26.32% 19
23 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 19 9 50% 5 27.78% 3 16.67% 1 5.56% 18
24 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 21 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
25 โรงเรียนบ้านหนองบัว 18 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 21 7 33.33% 8 38.1% 5 23.81% 1 4.76% 21
27 โรงเรียนบ้านจัดสรร 17 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
28 โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 12 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
30 โรงเรียนวัดฆ้อ 10 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
31 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 16 5 31.25% 6 37.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
33 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 14 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
34 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
35 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) 12 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
36 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 10 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
37 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
38 โรงเรียนวัดสะพานหิน 11 5 50% 0 0% 1 10% 4 40% 10
39 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 14 4 28.57% 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนบ้านเนินตะบก 12 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
41 โรงเรียนวัดหนองคันทรง 14 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 5 35.71% 14
42 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 12 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
44 โรงเรียนวัดตาพลาย 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
45 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 16 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 7 46.67% 15
46 โรงเรียนวัดแหลมกลัด 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนเพียงหลวง6ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 11 4 40% 1 10% 5 50% 0 0% 10
50 โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 12 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนวัดบางปรือ 10 4 40% 1 10% 2 20% 3 30% 10
52 โรงเรียนสุนันทาวิทยา 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
53 โรงเรียนวัดแหลมหิน 8 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
54 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
55 โรงเรียนวัดพนมพริก 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 12 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
57 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 13 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 13
58 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนวัดคลองสน 9 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่(จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 10 3 30% 2 20% 4 40% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านมณฑล 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
62 โรงเรียนบ้านไร่ป่า 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านบางปรง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 16 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 13
65 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 11 2 18.18% 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 11
66 โรงเรียนวัดคลองขุด 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
67 โรงเรียนบ้านปะเดา 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
69 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนวิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 6 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
71 โรงเรียนวัดท่าหาด 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
72 โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
73 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 13 1 10% 4 40% 0 0% 5 50% 10
74 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนวัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่ 100 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 8 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนวัดช้างทูน 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
78 โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนวัดห้วงโสม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนวัดไทรทอง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนนคราศึกษา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านบางเบ้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 6 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
84 โรงเรียนวัดสลัก 5 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
86 โรงเรียนบ้านมะนาว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนกิตติวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านตาหนึก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านดงกลาง 12 0 0% 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 11
91 โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดประณีต 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
94 โรงเรียนอนุบาลจุติพร 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
95 โรงเรียนวัดบางปิดบน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 5 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
100 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
101 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44(บ้านนนทรีย์) 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
102 โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
103 โรงเรียนเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
105 โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
106 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านเขาฉลาด 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
107 โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ เบอร์โทร 084-5995015
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]