หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด,โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง,โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว
โรงเรียนมารดานุสรณ

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาคารมารดารับสาร ห้อง ป.2/4 A 6 พ.ย. 2559 09.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาคารมารดารับสาร ห้อง ป.4/5 A 6 พ.ย. 2559 09.00
-
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาคารมารดารับสาร ห้อง ป.4/5 B 6 พ.ย. 2559 09.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาคารมารดารับสาร ห้อง ป.2/4 B 6 พ.ย. 2559 09.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาคารมารดารับสาร ห้อง ป.5/5 6 พ.ย. 2559 09.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาคารมารดารับสาร ห้อง ป.6/5 6 พ.ย. 2559 09.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาคารมารดารับสาร ห้อง ป.6/4 6 พ.ย. 2559 09.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาคารมารดารับสาร ห้อง ม.2/1 6 พ.ย. 2559 09.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาคารมารดารับสาร ห้อง ป.3/5 A 6 พ.ย. 2559 09.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาคารมารดารับสาร ห้อง ป.6/3 6 พ.ย. 2559 09.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาคารมารดารับสาร ห้อง ม.1/1 6 พ.ย. 2559 09.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาคารมารดารับสาร ห้อง ม.1/2 6 พ.ย. 2559 09.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาคารมารดารับสาร ห้อง ป.3/5 B 6 พ.ย. 2559 09.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาคารมารดารับสาร ห้อง ป.6/1 6 พ.ย. 2559 09.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 โรงเรียนมารดานุสรณ์ อาคารมารดารับสาร ห้อง ป.6/2 6 พ.ย. 2559 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ เบอร์โทร 084-5995015
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]