สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังม่วง 18 15 9 42 53 26 17 14 96
2 วัดป่าไผ่ 13 4 6 23 21 13 10 9 44
3 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 13 4 1 18 24 10 6 9 40
4 บ้านราษฎร์เจริญ 12 0 3 15 18 6 4 7 28
5 บ้านมณีโชติสามัคคี 8 3 1 12 22 6 11 12 39
6 อนุบาลทับกวาง 6 1 4 11 13 11 7 7 31
7 ไพฑูรย์วิทยา 5 6 6 17 27 3 3 2 33
8 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 5 4 1 10 11 3 5 7 19
9 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 4 6 6 16 12 17 21 5 50
10 วัดสวนทองรวมมิตร 4 6 0 10 14 5 6 4 25
11 วัดถ้ำเต่า 4 4 2 10 11 13 5 7 29
12 บ้านหนองโป่ง 4 2 0 6 8 0 2 0 10
13 บ้านหลังเขา 4 0 5 9 10 7 10 3 27
14 เทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 4 0 3 7 8 9 2 6 19
15 บ้านหนองผักหนอก 3 8 0 11 13 18 8 9 39
16 แสงวิทยา 3 7 2 12 14 13 10 4 37
17 บ้านซับสนุ่น 3 5 6 14 13 20 16 13 49
18 ชุมชนวัดไทยงาม 3 4 2 9 13 11 7 10 31
19 บ้านลำสมพุง 3 0 2 5 10 7 4 4 21
20 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 2 4 8 14 13 20 9 10 42
21 อนุบาลวิชชากร 2 4 4 10 11 6 2 2 19
22 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 2 3 2 7 14 8 12 7 34
23 วัดหนองตะเฆ่ 2 3 1 6 7 4 8 9 19
24 วัดเขาลาดวนารามฯ 2 3 1 6 6 3 1 0 10
25 บ้านโป่งเกตุ 2 2 2 6 9 4 3 4 16
26 วัดเตาปูน 2 2 1 5 11 6 6 5 23
27 บ้านบางกง 2 2 0 4 3 2 1 2 6
28 จำรัสวิทยา 2 1 6 9 17 8 6 5 31
29 วัดท่ามะปราง 2 1 2 5 6 10 8 4 24
30 วัดสร้างบุญ 2 1 1 4 8 4 7 2 19
31 บ้านเขาไม้เกวียน 2 1 0 3 7 11 5 8 23
32 บ้านซับน้อยเหนือ 2 0 2 4 8 5 2 1 15
33 บ้านซับดินดำ 2 0 1 3 6 3 3 3 12
34 วัดสองคอนกลาง 2 0 0 2 7 3 2 1 12
35 อนุบาลมวกเหล็ก 2 0 0 2 5 7 5 1 17
36 วัดบ้านดอน 2 0 0 2 2 6 4 3 12
37 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 5 3 9 12 16 7 11 35
38 อนุบาลวิหารแดง 1 2 3 6 11 12 13 6 36
39 บ้านหินซ้อน 1 2 3 6 8 2 7 5 17
40 วัดเกาะเซิงหวาย 1 2 1 4 4 1 1 2 6
41 วัดโคกกรุง 1 2 0 3 4 12 4 5 20
42 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1 1 2 4 10 8 5 3 23
43 บ้านหนองเอี่ยว 1 1 1 3 5 9 12 7 26
44 วัดบุรีการาม 1 1 1 3 3 3 0 1 6
45 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 1 1 0 2 4 5 3 1 12
46 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 1 1 0 2 3 2 1 2 6
47 วัดหนองจอกใหญ่ 1 0 3 4 6 4 6 1 16
48 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 1 0 2 3 4 2 1 2 7
49 วัดราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 5 12 12 7 29
50 บ้านท่าฤทธิ์ 1 0 1 2 4 2 0 0 6
51 จิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 0 1 2 3 2 3 2 8
52 วัดชำผักแพว 1 0 1 2 1 4 7 2 12
53 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 1 0 0 1 5 2 1 1 8
54 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 1 0 0 1 4 9 18 9 31
55 วัดหนองโรง 1 0 0 1 4 7 4 3 15
56 บ้านซับปลากั้ง 1 0 0 1 3 2 2 7 7
57 บ้านโป่งตะขบ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
58 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 1 0 0 1 2 4 8 4 14
59 บ้านซับกระดาน 1 0 0 1 2 2 2 3 6
60 วัดห้วยขมิ้น 1 0 0 1 2 1 2 2 5
61 นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 เทศบาลพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 0 3 4 7 9 4 1 7 14
64 บ้านโคกสะอาด 0 3 2 5 8 11 10 8 29
65 บ้านท่าพลู 0 2 3 5 7 4 9 7 20
66 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 0 2 3 5 7 4 2 0 13
67 บำรุงปัญญา 0 2 0 2 4 2 3 0 9
68 วัดหนองปลิง 0 2 0 2 3 0 0 3 3
69 วัดหนองผักชี 0 2 0 2 3 0 0 1 3
70 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 0 1 2 3 6 6 1 2 13
71 อนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 0 1 2 3 5 9 9 8 23
72 รอดณรงค์ศึกษา 0 1 2 3 5 3 2 0 10
73 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 0 1 2 3 4 3 3 2 10
74 บ้านโป่งไทร 0 1 2 3 3 2 1 3 6
75 วัดบึงไม้ 0 1 1 2 5 1 4 0 10
76 บ้านป่าวังกวาง 0 1 1 2 4 4 2 0 10
77 บ้านหัวถนน 0 1 1 2 4 2 1 0 7
78 วัดบ้านลาด 0 1 1 2 4 0 0 1 4
79 บ้านหนองมะค่า 0 1 1 2 1 4 3 4 8
80 วัดลำบัว 0 1 1 2 1 3 10 3 14
81 วัดโป่งก้อนเส้า 0 1 0 1 6 7 6 5 19
82 บ้านหนองตอตะเคียน 0 1 0 1 4 4 2 0 10
83 วัดโพนทอง 0 1 0 1 3 2 1 1 6
84 วัดห้วยทองหลาง 0 1 0 1 3 2 1 0 6
85 วัดขอนหอม 0 1 0 1 2 2 7 1 11
86 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 0 1 0 1 2 0 5 4 7
87 บ้านซับพริก 0 1 0 1 1 1 1 3 3
88 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 0 0 3 3 5 4 7 2 16
89 วัดห้วยคงคาวราวาส 0 0 2 2 3 5 2 7 10
90 วัดบ้านหมาก 0 0 2 2 2 2 4 2 8
91 วัดชัยเฉลิมมิตร 0 0 1 1 5 6 2 1 13
92 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 1 2 3 6
93 วัดหนองโพธิ์ 0 0 1 1 3 1 1 1 5
94 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ 0 0 1 1 2 4 3 2 9
95 บ้านผังสามัคคี 0 0 1 1 2 0 4 2 6
96 บ้านคลองไทร 0 0 1 1 2 0 1 0 3
97 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 0 0 1 1 1 3 0 1 4
98 เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 0 0 1 1 1 1 2 2 4
99 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 4 2 5 0 11
100 อนุบาลหนองแค 0 0 0 0 4 2 2 1 8
101 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 0 0 0 0 3 4 1 0 8
102 วัดเจริญธรรม 0 0 0 0 3 3 3 3 9
103 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 0 0 0 0 3 2 11 6 16
104 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 2 4 3 3 9
105 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 0 0 0 0 2 4 1 0 7
106 วัดบ้านไผ่ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
107 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 3 3 6 8
108 บ้านคลองม่วงเหนือ 0 0 0 0 2 3 2 2 7
109 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 0 0 0 0 2 3 2 2 7
110 วัดคลองห้า 0 0 0 0 2 1 7 7 10
111 วัดปากน้ำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
112 วัดนาบุญ 0 0 0 0 1 4 6 2 11
113 บ้านเขานมนาง 0 0 0 0 1 3 4 3 8
114 บ้านโป่งเก้ง 0 0 0 0 1 3 3 3 7
115 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
116 วัดศรีสัจจาวาส 0 0 0 0 1 3 1 0 5
117 วัดคลองใหม่ 0 0 0 0 1 3 0 2 4
118 วัดคำพราน 0 0 0 0 1 2 2 2 5
119 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 0 0 0 0 1 1 5 4 7
120 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 0 0 0 0 1 1 5 0 7
121 วัดมวกเหล็กใน 0 0 0 0 1 1 4 4 6
122 วัดหนองครก 0 0 0 0 1 1 2 0 4
123 บ้านป่าลานหินดาด 0 0 0 0 1 1 1 2 3
124 วัดศรัทธาเรืองศรี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 วัดตาลเดี่ยว 0 0 0 0 0 5 6 1 11
126 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 0 0 0 0 4 3 2 7
127 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 0 0 0 0 0 4 0 3 4
128 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 0 0 0 0 0 3 6 4 9
129 วัดบ้านจาน 0 0 0 0 0 3 2 3 5
130 วัดบ้านดง 0 0 0 0 0 3 1 5 4
131 วัดหนองปลาหมอ 0 0 0 0 0 3 0 4 3
132 วัดบ่อโศรก 0 0 0 0 0 2 2 1 4
133 วัดท่าคล้อ 0 0 0 0 0 2 1 5 3
134 วัดโป่งมงคล 0 0 0 0 0 2 0 2 2
135 บ้านลำพญากลาง 0 0 0 0 0 1 4 0 5
136 วัดสุนทริกาวาส 0 0 0 0 0 1 2 5 3
137 วัดหนองตาบุญ 0 0 0 0 0 1 2 4 3
138 บ้านช่อง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
139 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
140 วัดหนองไทร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
141 วัดหนองปลากระดี่ 0 0 0 0 0 0 5 8 5
142 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 0 0 0 0 0 0 4 1 4
143 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 0 3 2 3
144 บ้านซับบอน 0 0 0 0 0 0 3 0 3
145 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 0 0 0 0 3 0 3
146 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
147 วัดหนองอ่างทอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
148 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 วัดวังยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 179 158 156 493 748 637 596 480 1,981