สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังม่วง 20 16 9 45 55 28 19 14 102
2 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 16 6 1 23 29 11 6 9 46
3 วัดป่าไผ่ 14 5 8 27 24 13 11 9 48
4 บ้านราษฎร์เจริญ 12 0 3 15 18 6 4 7 28
5 บ้านมณีโชติสามัคคี 8 3 1 12 22 6 11 12 39
6 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 7 4 1 12 13 3 6 7 22
7 อนุบาลทับกวาง 6 1 5 12 13 12 7 7 32
8 บ้านหนองผักหนอก 5 9 1 15 16 20 9 9 45
9 ไพฑูรย์วิทยา 5 6 6 17 27 3 3 2 33
10 วัดถ้ำเต่า 5 4 2 11 13 13 5 7 31
11 อนุบาลมวกเหล็ก 5 2 0 7 9 9 5 1 23
12 บ้านหลังเขา 5 0 5 10 11 7 10 3 28
13 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 4 6 6 16 12 17 21 5 50
14 วัดสวนทองรวมมิตร 4 6 1 11 14 5 7 4 26
15 บ้านซับสนุ่น 4 5 6 15 14 20 16 13 50
16 บ้านหนองโป่ง 4 2 1 7 9 1 2 0 12
17 เทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 4 0 3 7 8 9 2 6 19
18 แสงวิทยา 3 7 2 12 14 13 10 4 37
19 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 3 6 10 19 18 22 11 10 51
20 อนุบาลวิชชากร 3 4 4 11 12 6 2 2 20
21 ชุมชนวัดไทยงาม 3 4 2 9 13 11 7 10 31
22 วัดเขาลาดวนารามฯ 3 3 1 7 7 3 1 0 11
23 วัดบุรีการาม 3 1 1 5 6 3 0 1 9
24 บ้านลำสมพุง 3 0 2 5 10 7 4 4 21
25 บ้านซับดินดำ 3 0 1 4 7 3 3 3 13
26 วัดสองคอนกลาง 3 0 0 3 8 3 2 1 13
27 วัดหนองตาบุญ 3 0 0 3 3 1 2 4 6
28 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 2 6 3 11 14 16 7 11 37
29 วัดโป่งก้อนเส้า 2 5 3 10 11 12 8 5 31
30 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 2 4 2 8 16 8 12 7 36
31 วัดท่ามะปราง 2 3 4 9 11 11 8 4 30
32 วัดหนองตะเฆ่ 2 3 1 6 7 4 8 9 19
33 บ้านโป่งเกตุ 2 2 2 6 10 4 3 4 17
34 วัดเตาปูน 2 2 1 5 11 6 6 5 23
35 วัดเกาะเซิงหวาย 2 2 1 5 5 1 1 2 7
36 บ้านบางกง 2 2 0 4 3 2 1 2 6
37 จำรัสวิทยา 2 1 6 9 17 8 6 5 31
38 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 2 1 2 5 11 9 6 3 26
39 วัดสร้างบุญ 2 1 1 4 8 4 7 2 19
40 วัดบึงไม้ 2 1 1 4 8 1 4 0 13
41 วัดบ้านดอน 2 1 1 4 4 9 4 3 17
42 บ้านเขาไม้เกวียน 2 1 0 3 7 11 6 8 24
43 บ้านซับน้อยเหนือ 2 0 2 4 8 5 2 1 15
44 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 2 0 0 2 5 9 18 9 32
45 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 1 3 4 8 10 4 1 7 15
46 บ้านหัวถนน 1 3 1 5 7 2 1 0 10
47 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 1 3 0 4 5 3 1 2 9
48 บ้านหินซ้อน 1 2 4 7 9 2 8 5 19
49 อนุบาลวิหารแดง 1 2 3 6 11 12 15 6 38
50 วัดโคกกรุง 1 2 0 3 4 12 4 5 20
51 บ้านหนองเอี่ยว 1 1 1 3 5 9 12 7 26
52 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 1 1 0 2 4 5 3 1 12
53 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 1 1 0 2 2 0 3 2 5
54 วัดหนองจอกใหญ่ 1 0 3 4 6 4 6 1 16
55 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 1 0 2 3 4 2 1 2 7
56 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 1 0 2 3 3 5 10 5 18
57 วัดราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 5 12 12 7 29
58 บ้านท่าฤทธิ์ 1 0 1 2 4 2 0 0 6
59 จิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 0 1 2 3 2 3 2 8
60 วัดชำผักแพว 1 0 1 2 1 4 7 2 12
61 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 1 0 0 1 5 2 1 1 8
62 วัดหนองโรง 1 0 0 1 4 7 4 3 15
63 บ้านซับปลากั้ง 1 0 0 1 3 2 2 7 7
64 บ้านโป่งตะขบ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
65 วัดนาบุญ 1 0 0 1 2 5 6 2 13
66 บ้านซับกระดาน 1 0 0 1 2 2 2 3 6
67 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 1 0 0 1 2 1 5 4 8
68 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 1 0 0 1 2 1 5 0 8
69 วัดห้วยขมิ้น 1 0 0 1 2 1 2 2 5
70 วัดศรัทธาเรืองศรี 1 0 0 1 2 0 1 0 3
71 นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 เทศบาลพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านโคกสะอาด 0 3 2 5 11 11 10 8 32
74 บ้านท่าพลู 0 2 3 5 7 4 9 7 20
75 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 0 2 3 5 7 4 2 0 13
76 บำรุงปัญญา 0 2 0 2 4 2 3 0 9
77 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 0 2 0 2 3 0 5 4 8
78 วัดหนองปลิง 0 2 0 2 3 0 0 3 3
79 วัดหนองผักชี 0 2 0 2 3 0 0 1 3
80 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 0 1 2 3 6 6 1 2 13
81 อนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 0 1 2 3 5 9 9 8 23
82 รอดณรงค์ศึกษา 0 1 2 3 5 3 2 0 10
83 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 0 1 2 3 4 3 3 2 10
84 บ้านโป่งไทร 0 1 2 3 3 2 1 3 6
85 บ้านหนองมะค่า 0 1 2 3 1 6 3 4 10
86 บ้านป่าวังกวาง 0 1 1 2 4 5 2 0 11
87 วัดบ้านลาด 0 1 1 2 4 0 0 1 4
88 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 0 1 1 2 3 4 0 1 7
89 วัดลำบัว 0 1 1 2 1 3 10 3 14
90 อนุบาลหนองแค 0 1 0 1 6 3 2 1 11
91 บ้านหนองตอตะเคียน 0 1 0 1 4 4 2 0 10
92 บ้านหนองสองห้อง 0 1 0 1 4 2 6 0 12
93 วัดโพนทอง 0 1 0 1 3 2 1 1 6
94 วัดห้วยทองหลาง 0 1 0 1 3 2 1 0 6
95 วัดขอนหอม 0 1 0 1 2 2 7 1 11
96 บ้านเขานมนาง 0 1 0 1 1 4 4 3 9
97 บ้านซับพริก 0 1 0 1 1 1 1 3 3
98 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 0 0 3 3 5 4 7 2 16
99 วัดห้วยคงคาวราวาส 0 0 2 2 3 5 2 7 10
100 วัดบ้านหมาก 0 0 2 2 2 2 4 2 8
101 วัดชัยเฉลิมมิตร 0 0 1 1 5 6 2 1 13
102 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 1 2 3 6
103 วัดหนองโพธิ์ 0 0 1 1 3 1 1 1 5
104 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 1 1 2 5 5 3 12
105 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ 0 0 1 1 2 4 3 2 9
106 บ้านช่อง 0 0 1 1 2 1 2 2 5
107 บ้านผังสามัคคี 0 0 1 1 2 0 4 2 6
108 บ้านคลองไทร 0 0 1 1 2 0 1 0 3
109 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 0 0 1 1 1 4 6 4 11
110 เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 0 0 1 1 1 1 2 2 4
111 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 0 0 1 1 1 0 4 1 5
112 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 0 0 0 0 3 4 1 0 8
113 วัดเจริญธรรม 0 0 0 0 3 3 3 3 9
114 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 0 0 0 0 3 2 11 6 16
115 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 0 0 0 0 2 4 1 0 7
116 วัดบ้านไผ่ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
117 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 3 3 6 8
118 บ้านคลองม่วงเหนือ 0 0 0 0 2 3 2 2 7
119 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 0 0 0 0 2 3 2 2 7
120 วัดคลองห้า 0 0 0 0 2 1 7 7 10
121 วัดปากน้ำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
122 บ้านโป่งเก้ง 0 0 0 0 1 3 3 3 7
123 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
124 วัดศรีสัจจาวาส 0 0 0 0 1 3 1 0 5
125 วัดคลองใหม่ 0 0 0 0 1 3 0 2 4
126 วัดคำพราน 0 0 0 0 1 2 2 2 5
127 วัดหนองครก 0 0 0 0 1 2 2 0 5
128 วัดมวกเหล็กใน 0 0 0 0 1 1 4 4 6
129 บ้านป่าลานหินดาด 0 0 0 0 1 1 1 2 3
130 วัดตาลเดี่ยว 0 0 0 0 0 5 6 1 11
131 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 0 0 0 0 4 3 2 7
132 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 0 0 0 0 0 4 0 3 4
133 วัดบ้านจาน 0 0 0 0 0 3 2 3 5
134 วัดบ้านดง 0 0 0 0 0 3 1 5 4
135 วัดหนองปลาหมอ 0 0 0 0 0 3 0 4 3
136 วัดบ่อโศรก 0 0 0 0 0 2 3 1 5
137 วัดท่าคล้อ 0 0 0 0 0 2 1 5 3
138 วัดโป่งมงคล 0 0 0 0 0 2 0 2 2
139 บ้านลำพญากลาง 0 0 0 0 0 1 4 0 5
140 วัดสุนทริกาวาส 0 0 0 0 0 1 2 5 3
141 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
142 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
143 วัดหนองไทร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
144 วัดหนองปลากระดี่ 0 0 0 0 0 0 5 8 5
145 บ้านซับบอน 0 0 0 0 0 0 3 0 3
146 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 0 0 0 0 3 0 3
147 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
148 วัดหนองอ่างทอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
149 วัดวังยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 220 186 178 584 836 671 619 481 2,126