สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังม่วง 53 26 17 14 96
2 ไพฑูรย์วิทยา 27 3 3 2 33
3 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 24 10 6 9 40
4 บ้านมณีโชติสามัคคี 22 6 11 12 39
5 วัดป่าไผ่ 21 13 10 9 44
6 บ้านราษฎร์เจริญ 18 6 4 7 28
7 จำรัสวิทยา 17 8 6 5 31
8 แสงวิทยา 14 13 10 4 37
9 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 14 8 12 7 34
10 วัดสวนทองรวมมิตร 14 5 6 4 25
11 บ้านซับสนุ่น 13 20 16 13 49
12 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 13 20 9 10 42
13 บ้านหนองผักหนอก 13 18 8 9 39
14 ชุมชนวัดไทยงาม 13 11 7 10 31
15 อนุบาลทับกวาง 13 11 7 7 31
16 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 12 17 21 5 50
17 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 12 16 7 11 35
18 วัดถ้ำเต่า 11 13 5 7 29
19 อนุบาลวิหารแดง 11 12 13 6 36
20 วัดเตาปูน 11 6 6 5 23
21 อนุบาลวิชชากร 11 6 2 2 19
22 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 11 3 5 7 19
23 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 10 8 5 3 23
24 บ้านหลังเขา 10 7 10 3 27
25 บ้านลำสมพุง 10 7 4 4 21
26 บ้านโป่งเกตุ 9 4 3 4 16
27 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 9 4 1 7 14
28 บ้านโคกสะอาด 8 11 10 8 29
29 เทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 8 9 2 6 19
30 บ้านซับน้อยเหนือ 8 5 2 1 15
31 วัดสร้างบุญ 8 4 7 2 19
32 บ้านหินซ้อน 8 2 7 5 17
33 บ้านหนองโป่ง 8 0 2 0 10
34 บ้านเขาไม้เกวียน 7 11 5 8 23
35 บ้านท่าพลู 7 4 9 7 20
36 วัดหนองตะเฆ่ 7 4 8 9 19
37 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 7 4 2 0 13
38 วัดสองคอนกลาง 7 3 2 1 12
39 วัดท่ามะปราง 6 10 8 4 24
40 วัดโป่งก้อนเส้า 6 7 6 5 19
41 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 6 6 1 2 13
42 วัดหนองจอกใหญ่ 6 4 6 1 16
43 บ้านซับดินดำ 6 3 3 3 12
44 วัดเขาลาดวนารามฯ 6 3 1 0 10
45 วัดราษฎร์บำรุง 5 12 12 7 29
46 บ้านหนองเอี่ยว 5 9 12 7 26
47 อนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 5 9 9 8 23
48 อนุบาลมวกเหล็ก 5 7 5 1 17
49 วัดชัยเฉลิมมิตร 5 6 2 1 13
50 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 5 4 7 2 16
51 รอดณรงค์ศึกษา 5 3 2 0 10
52 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 5 2 1 1 8
53 วัดบึงไม้ 5 1 4 0 10
54 วัดโคกกรุง 4 12 4 5 20
55 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 4 9 18 9 31
56 วัดหนองโรง 4 7 4 3 15
57 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 4 5 3 1 12
58 บ้านป่าวังกวาง 4 4 2 0 10
59 บ้านหนองตอตะเคียน 4 4 2 0 10
60 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 4 3 3 2 10
61 บ้านหนองสองห้อง 4 2 5 0 11
62 บำรุงปัญญา 4 2 3 0 9
63 อนุบาลหนองแค 4 2 2 1 8
64 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 4 2 1 2 7
65 บ้านหัวถนน 4 2 1 0 7
66 บ้านท่าฤทธิ์ 4 2 0 0 6
67 วัดเกาะเซิงหวาย 4 1 1 2 6
68 วัดบ้านลาด 4 0 0 1 4
69 วัดห้วยคงคาวราวาส 3 5 2 7 10
70 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 3 4 1 0 8
71 วัดเจริญธรรม 3 3 3 3 9
72 วัดบุรีการาม 3 3 0 1 6
73 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 3 2 11 6 16
74 จิ่นเต๊อะแก่งคอย 3 2 3 2 8
75 บ้านซับปลากั้ง 3 2 2 7 7
76 บ้านโป่งไทร 3 2 1 3 6
77 บ้านบางกง 3 2 1 2 6
78 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 3 2 1 2 6
79 วัดโพนทอง 3 2 1 1 6
80 วัดห้วยทองหลาง 3 2 1 0 6
81 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 3 1 2 3 6
82 วัดหนองโพธิ์ 3 1 1 1 5
83 วัดหนองปลิง 3 0 0 3 3
84 วัดหนองผักชี 3 0 0 1 3
85 บ้านโป่งตะขบ 3 0 0 0 3
86 วัดบ้านดอน 2 6 4 3 12
87 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 2 4 8 4 14
88 วัดสว่างอารมณ์ 2 4 3 3 9
89 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ 2 4 3 2 9
90 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 2 4 1 0 7
91 วัดบ้านไผ่ 2 4 1 0 7
92 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 2 3 3 6 8
93 บ้านคลองม่วงเหนือ 2 3 2 2 7
94 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 2 3 2 2 7
95 วัดขอนหอม 2 2 7 1 11
96 วัดบ้านหมาก 2 2 4 2 8
97 บ้านซับกระดาน 2 2 2 3 6
98 วัดคลองห้า 2 1 7 7 10
99 วัดห้วยขมิ้น 2 1 2 2 5
100 วัดปากน้ำ 2 1 0 0 3
101 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 2 0 5 4 7
102 บ้านผังสามัคคี 2 0 4 2 6
103 บ้านคลองไทร 2 0 1 0 3
104 วัดชำผักแพว 1 4 7 2 12
105 วัดนาบุญ 1 4 6 2 11
106 บ้านหนองมะค่า 1 4 3 4 8
107 วัดลำบัว 1 3 10 3 14
108 บ้านเขานมนาง 1 3 4 3 8
109 บ้านโป่งเก้ง 1 3 3 3 7
110 บ้านหนองผักบุ้ง 1 3 1 1 5
111 วัดศรีสัจจาวาส 1 3 1 0 5
112 วัดคลองใหม่ 1 3 0 2 4
113 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 1 3 0 1 4
114 วัดคำพราน 1 2 2 2 5
115 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 1 1 5 4 7
116 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 1 1 5 0 7
117 วัดมวกเหล็กใน 1 1 4 4 6
118 เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 1 1 2 2 4
119 วัดหนองครก 1 1 2 0 4
120 บ้านซับพริก 1 1 1 3 3
121 บ้านป่าลานหินดาด 1 1 1 2 3
122 วัดศรัทธาเรืองศรี 1 0 1 0 2
123 นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น 1 0 0 0 1
124 เทศบาลพัฒนา 1 0 0 0 1
125 วัดตาลเดี่ยว 0 5 6 1 11
126 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 4 3 2 7
127 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 0 4 0 3 4
128 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 0 3 6 4 9
129 วัดบ้านจาน 0 3 2 3 5
130 วัดบ้านดง 0 3 1 5 4
131 วัดหนองปลาหมอ 0 3 0 4 3
132 วัดบ่อโศรก 0 2 2 1 4
133 วัดท่าคล้อ 0 2 1 5 3
134 วัดโป่งมงคล 0 2 0 2 2
135 บ้านลำพญากลาง 0 1 4 0 5
136 วัดสุนทริกาวาส 0 1 2 5 3
137 วัดหนองตาบุญ 0 1 2 4 3
138 บ้านช่อง 0 1 1 2 2
139 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 0 1 1 0 2
140 วัดหนองไทร 0 1 0 1 1
141 วัดหนองปลากระดี่ 0 0 5 8 5
142 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 0 0 4 1 4
143 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 0 0 3 2 3
144 บ้านซับบอน 0 0 3 0 3
145 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 3 0 3
146 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 0 0 1 1 1
147 วัดหนองอ่างทอง 0 0 1 1 1
148 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 0 0 0 1 0
149 วัดวังยาง 0 0 0 0 0
รวม 748 637 596 480 2,461