สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังม่วง 55 28 19 14 102
2 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 29 11 6 9 46
3 ไพฑูรย์วิทยา 27 3 3 2 33
4 วัดป่าไผ่ 24 13 11 9 48
5 บ้านมณีโชติสามัคคี 22 6 11 12 39
6 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 18 22 11 10 51
7 บ้านราษฎร์เจริญ 18 6 4 7 28
8 จำรัสวิทยา 17 8 6 5 31
9 บ้านหนองผักหนอก 16 20 9 9 45
10 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 16 8 12 7 36
11 บ้านซับสนุ่น 14 20 16 13 50
12 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 14 16 7 11 37
13 แสงวิทยา 14 13 10 4 37
14 วัดสวนทองรวมมิตร 14 5 7 4 26
15 วัดถ้ำเต่า 13 13 5 7 31
16 อนุบาลทับกวาง 13 12 7 7 32
17 ชุมชนวัดไทยงาม 13 11 7 10 31
18 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 13 3 6 7 22
19 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 12 17 21 5 50
20 อนุบาลวิชชากร 12 6 2 2 20
21 อนุบาลวิหารแดง 11 12 15 6 38
22 วัดโป่งก้อนเส้า 11 12 8 5 31
23 บ้านโคกสะอาด 11 11 10 8 32
24 วัดท่ามะปราง 11 11 8 4 30
25 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 11 9 6 3 26
26 บ้านหลังเขา 11 7 10 3 28
27 วัดเตาปูน 11 6 6 5 23
28 บ้านลำสมพุง 10 7 4 4 21
29 บ้านโป่งเกตุ 10 4 3 4 17
30 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 10 4 1 7 15
31 อนุบาลมวกเหล็ก 9 9 5 1 23
32 บ้านหินซ้อน 9 2 8 5 19
33 บ้านหนองโป่ง 9 1 2 0 12
34 เทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 8 9 2 6 19
35 บ้านซับน้อยเหนือ 8 5 2 1 15
36 วัดสร้างบุญ 8 4 7 2 19
37 วัดสองคอนกลาง 8 3 2 1 13
38 วัดบึงไม้ 8 1 4 0 13
39 บ้านเขาไม้เกวียน 7 11 6 8 24
40 บ้านท่าพลู 7 4 9 7 20
41 วัดหนองตะเฆ่ 7 4 8 9 19
42 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 7 4 2 0 13
43 บ้านซับดินดำ 7 3 3 3 13
44 วัดเขาลาดวนารามฯ 7 3 1 0 11
45 บ้านหัวถนน 7 2 1 0 10
46 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 6 6 1 2 13
47 วัดหนองจอกใหญ่ 6 4 6 1 16
48 อนุบาลหนองแค 6 3 2 1 11
49 วัดบุรีการาม 6 3 0 1 9
50 วัดราษฎร์บำรุง 5 12 12 7 29
51 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 5 9 18 9 32
52 บ้านหนองเอี่ยว 5 9 12 7 26
53 อนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 5 9 9 8 23
54 วัดชัยเฉลิมมิตร 5 6 2 1 13
55 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 5 4 7 2 16
56 รอดณรงค์ศึกษา 5 3 2 0 10
57 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 5 3 1 2 9
58 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 5 2 1 1 8
59 วัดเกาะเซิงหวาย 5 1 1 2 7
60 วัดโคกกรุง 4 12 4 5 20
61 วัดบ้านดอน 4 9 4 3 17
62 วัดหนองโรง 4 7 4 3 15
63 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 4 5 3 1 12
64 บ้านป่าวังกวาง 4 5 2 0 11
65 บ้านหนองตอตะเคียน 4 4 2 0 10
66 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 4 3 3 2 10
67 บ้านหนองสองห้อง 4 2 6 0 12
68 บำรุงปัญญา 4 2 3 0 9
69 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 4 2 1 2 7
70 บ้านท่าฤทธิ์ 4 2 0 0 6
71 วัดบ้านลาด 4 0 0 1 4
72 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 3 5 10 5 18
73 วัดห้วยคงคาวราวาส 3 5 2 7 10
74 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 3 4 1 0 8
75 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 3 4 0 1 7
76 วัดเจริญธรรม 3 3 3 3 9
77 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 3 2 11 6 16
78 จิ่นเต๊อะแก่งคอย 3 2 3 2 8
79 บ้านซับปลากั้ง 3 2 2 7 7
80 บ้านโป่งไทร 3 2 1 3 6
81 บ้านบางกง 3 2 1 2 6
82 วัดโพนทอง 3 2 1 1 6
83 วัดห้วยทองหลาง 3 2 1 0 6
84 วัดหนองตาบุญ 3 1 2 4 6
85 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 3 1 2 3 6
86 วัดหนองโพธิ์ 3 1 1 1 5
87 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 3 0 5 4 8
88 วัดหนองปลิง 3 0 0 3 3
89 วัดหนองผักชี 3 0 0 1 3
90 บ้านโป่งตะขบ 3 0 0 0 3
91 วัดนาบุญ 2 5 6 2 13
92 วัดสว่างอารมณ์ 2 5 5 3 12
93 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ 2 4 3 2 9
94 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 2 4 1 0 7
95 วัดบ้านไผ่ 2 4 1 0 7
96 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 2 3 3 6 8
97 บ้านคลองม่วงเหนือ 2 3 2 2 7
98 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 2 3 2 2 7
99 วัดขอนหอม 2 2 7 1 11
100 วัดบ้านหมาก 2 2 4 2 8
101 บ้านซับกระดาน 2 2 2 3 6
102 วัดคลองห้า 2 1 7 7 10
103 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 2 1 5 4 8
104 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 2 1 5 0 8
105 วัดห้วยขมิ้น 2 1 2 2 5
106 บ้านช่อง 2 1 2 2 5
107 วัดปากน้ำ 2 1 0 0 3
108 บ้านผังสามัคคี 2 0 4 2 6
109 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 2 0 3 2 5
110 วัดศรัทธาเรืองศรี 2 0 1 0 3
111 บ้านคลองไทร 2 0 1 0 3
112 บ้านหนองมะค่า 1 6 3 4 10
113 วัดชำผักแพว 1 4 7 2 12
114 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 1 4 6 4 11
115 บ้านเขานมนาง 1 4 4 3 9
116 วัดลำบัว 1 3 10 3 14
117 บ้านโป่งเก้ง 1 3 3 3 7
118 บ้านหนองผักบุ้ง 1 3 1 1 5
119 วัดศรีสัจจาวาส 1 3 1 0 5
120 วัดคลองใหม่ 1 3 0 2 4
121 วัดคำพราน 1 2 2 2 5
122 วัดหนองครก 1 2 2 0 5
123 วัดมวกเหล็กใน 1 1 4 4 6
124 เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 1 1 2 2 4
125 บ้านซับพริก 1 1 1 3 3
126 บ้านป่าลานหินดาด 1 1 1 2 3
127 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 1 0 4 1 5
128 นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น 1 0 0 0 1
129 เทศบาลพัฒนา 1 0 0 0 1
130 วัดตาลเดี่ยว 0 5 6 1 11
131 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 4 3 2 7
132 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 0 4 0 3 4
133 วัดบ้านจาน 0 3 2 3 5
134 วัดบ้านดง 0 3 1 5 4
135 วัดหนองปลาหมอ 0 3 0 4 3
136 วัดบ่อโศรก 0 2 3 1 5
137 วัดท่าคล้อ 0 2 1 5 3
138 วัดโป่งมงคล 0 2 0 2 2
139 บ้านลำพญากลาง 0 1 4 0 5
140 วัดสุนทริกาวาส 0 1 2 5 3
141 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 0 1 1 1 2
142 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 0 1 1 0 2
143 วัดหนองไทร 0 1 0 1 1
144 วัดหนองปลากระดี่ 0 0 5 8 5
145 บ้านซับบอน 0 0 3 0 3
146 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 3 0 3
147 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 0 0 1 1 1
148 วัดหนองอ่างทอง 0 0 1 1 1
149 วัดวังยาง 0 0 0 0 0
รวม 836 671 619 481 2,607