หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 21-25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารนนทรี 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารนนทรี 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารนนทรี 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารนนทรี 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารนนทรี 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารนนทรี 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารนนทรรี 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารนนทรี 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารเอนกประสงค์เคมีแมน 23 ก.ย. 2559 10.30 รายงานตัวเวลา 10.00 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/1 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 24 ก.ย. 2559 10.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารนนทรี 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารนนทรี 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารนนทรี 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อาคารนนทรี 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องอาเซียน 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร.098-2747244,081-7806787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]