หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 21-25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง 634 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง 635 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง 636 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารไม้ ห้อง ป.2/1 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารไม้ ห้อง ป.2/2 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารไม้ ห้อง ป.3/1 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคารไม้ ห้อง ป.3/2 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง คอมพิวเตอร์มัธยม 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง คอมพิวเตอร์มัธยม 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง 621 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง 631 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อาคาร 6 ห้อง 633 24 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร.098-2747244,081-7806787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]