หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 21-25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เต็นท์หน้าอาคารวิทยบริการ 22 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เต็นท์หน้าอาคารวิทยบริการ 22 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เต็นท์หน้าอาคารวิทยบริการ 22 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
-
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ห้องประชุม 25 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ห้องประชุม 25 ก.ย. 2559 10.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1,ป.3/2,ป4/1,ป.4/2 25 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 8

25 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 9 - 16

25 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 17 - 24

25 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 25 - 30
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/2, 2/1 25 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7

25 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 8 - 13
09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/2 25 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/2 25 ก.ย. 2559 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางชนินทร พันธุ์หล้า โทร.098-2747244,081-7806787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]