สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสระบุรี 24 9 5 38 39 6 1 5 46
2 หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 13 5 9 27 26 10 3 9 39
3 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 10 11 5 26 23 11 9 8 43
4 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 9 5 0 14 14 7 3 1 24
5 เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 7 11 5 23 24 7 4 3 35
6 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 6 3 3 12 10 3 5 3 18
7 อนุบาลศาลาแดง 6 3 1 10 12 7 5 6 24
8 วัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 5 3 2 10 11 5 5 5 21
9 บ้านพุซาง 5 1 1 7 8 6 4 2 18
10 วัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 4 7 6 17 13 7 4 4 24
11 อนุบาลเสาไห้ 4 5 3 12 21 13 11 6 45
12 อนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 4 2 1 7 17 11 10 6 38
13 อนุบาลบุญเกื้อวิทยา 4 0 2 6 12 2 4 2 18
14 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 4 0 2 6 6 3 5 2 14
15 เกตุพิชัยวิทยา 3 3 9 15 16 8 4 4 28
16 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 3 3 1 7 6 5 4 2 15
17 วัดหนองสีดา 3 3 0 6 6 5 5 3 16
18 อนุบาลรัศมี 3 2 1 6 9 4 1 0 14
19 วัดหนองบัว 3 0 1 4 9 4 1 1 14
20 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 3 0 1 4 8 7 4 9 19
21 บ้านธารทองแดง 2 4 2 8 11 4 4 3 19
22 เทศบาลพระพุทธบาท 2 4 1 7 6 4 4 6 14
23 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 2 2 2 6 14 10 6 5 30
24 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 2 1 3 6 5 7 5 1 17
25 วัดหนองยาวสูง 2 1 1 4 5 2 1 1 8
26 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 2 0 3 5 8 5 2 3 15
27 โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 2 0 0 2 2 2 1 5 5
28 อนุบาลยุววิทยา 1 11 5 17 15 6 3 0 24
29 วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 1 5 0 6 8 1 2 3 11
30 วัดมะขามเรียง 1 4 2 7 8 2 5 3 15
31 บ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 1 1 1 3 4 4 1 1 9
32 บ้านเขาพลัด 1 1 0 2 5 6 1 1 12
33 กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 1 0 2 4 0 0 1 4
34 วัฒนานุกูลวิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
35 วัดมงคล 1 0 2 3 4 1 2 0 7
36 วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) 1 0 1 2 4 6 5 7 15
37 วัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 1 0 1 2 4 0 1 1 5
38 วัดตรีบุญญาราม 1 0 0 1 5 4 4 1 13
39 วัดโคกใหญ่ 1 0 0 1 3 3 2 0 8
40 วัดม่วงน้อย 1 0 0 1 2 3 2 4 7
41 วัดกุดนกเปล้า 1 0 0 1 2 3 0 2 5
42 วัดถนนเหล็ก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
43 วัดโคกหนามแท่ง 1 0 0 1 1 3 3 1 7
44 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 1 0 0 1 1 0 0 1 1
45 วัดป่าสัก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 วัดสุวรรณคีรี 0 3 5 8 11 1 2 1 14
47 วัดโคกงาม 0 3 0 3 5 2 1 2 8
48 ชุมชนวัดหนองโนใต้ 0 2 3 5 6 3 3 4 12
49 วัดแพะโคก 0 2 1 3 8 5 4 3 17
50 วัดโคกเสลา 0 2 1 3 5 0 1 0 6
51 ราษฏร์ศึกษา 0 2 1 3 3 0 0 1 3
52 วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 0 2 0 2 5 6 4 8 15
53 บ้านม่วงฝ้าย 0 1 1 2 6 13 7 0 26
54 วัดพระพุทธฉาย 0 1 1 2 3 3 2 2 8
55 วัดบ้านกล้วย 0 1 1 2 2 1 0 1 3
56 วัดหนองคณฑี(พลานุกุล) 0 1 0 1 7 3 1 3 11
57 วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 1 0 1 6 4 1 2 11
58 บ้านหนองจาน 0 1 0 1 3 5 2 3 10
59 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ ๑๘๘ 0 1 0 1 3 4 5 5 12
60 วัดส้มป่อย 0 1 0 1 3 2 4 3 9
61 บ้านหนองกะเบา 0 1 0 1 3 1 2 2 6
62 บ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 2 2 2 2 6
63 วัดหนองกีบม้า 0 1 0 1 2 0 0 1 2
64 บ้านซับชะอม 0 1 0 1 1 1 1 0 3
65 บ้านสระลำใย 0 1 0 1 1 1 1 0 3
66 วัดบ้านยาง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
67 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 0 0 2 2 3 5 2 1 10
68 บ้านเขาเลี้ยว 0 0 2 2 1 2 1 5 4
69 วัดราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 4 6 3 7 13
70 วัดท่าวัว 0 0 1 1 4 3 0 3 7
71 วัดสาธุประชาสรรค์ 0 0 1 1 3 4 4 0 11
72 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 0 0 1 1 3 3 1 0 7
73 วัดสุนันทาราม 0 0 1 1 3 2 2 0 7
74 วัดช้าง 0 0 1 1 3 2 0 1 5
75 วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 1 1 0 4
76 วัดป๊อกแป๊ก 0 0 1 1 1 2 0 1 3
77 วัดหนองสุทธะ 0 0 1 1 1 1 0 3 2
78 บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 0 0 1 1 1 0 2 4 3
79 วัดป่าคา 0 0 1 1 0 6 4 2 10
80 อนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 0 0 0 0 6 3 4 8 13
81 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู ๒๕๐๑) 0 0 0 0 4 2 1 2 7
82 วัดพุแค 0 0 0 0 3 5 4 2 12
83 บ้านป่าไม้พระฉาย 0 0 0 0 3 4 1 2 8
84 วัดห้วยหวาย 0 0 0 0 3 1 5 3 9
85 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 0 0 0 0 3 1 2 4 6
86 นิคมสงเคราะห์ ๒ 0 0 0 0 2 4 2 1 8
87 วัดเขาวง 0 0 0 0 2 4 2 1 8
88 วัดบ่อพระอินทร์ 0 0 0 0 2 3 6 4 11
89 วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 0 0 0 0 2 2 0 3 4
90 วัดโพธิ์ทอง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
91 บ้านซับครก 0 0 0 0 2 1 2 0 5
92 วัดหนองหว้า 0 0 0 0 2 0 3 1 5
93 สว่างรัตน์พิฉายศึกษา 0 0 0 0 1 5 1 0 7
94 วัดศรีจอมทอง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
95 อนุบาลวัดพระพุทธบาท 0 0 0 0 1 2 3 1 6
96 วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 0 0 0 0 1 2 1 3 4
97 บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
98 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
99 วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 0 0 0 0 1 2 0 1 3
100 วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
101 บ้านเขาดินใต้ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
102 มัธยมอนุกูลวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
103 วัดลาดเขาปูน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
104 วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๕๓) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
105 ธารเกษม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 0 0 0 0 1 0 2 5 3
108 วัดหนองยาวใต้ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
109 วัดเขาดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 พระพุทธบาท 0 0 0 0 0 3 1 1 4
111 วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 2 2 1 4
112 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
113 วัดสารภี 0 0 0 0 0 2 1 0 3
114 วัดวังเลน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
115 หรเทพ(รุ่้งเรืองประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
116 วัดห้วยลี่ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
117 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
118 บ้านหลังสวนประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 2 2
119 วัดบ้านรี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
120 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
121 วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 0 0 0 0 0 1 0 4 1
122 พูลเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 3 1
123 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 วัดหัวถนน 0 0 0 0 0 0 3 1 3
125 วัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ ๑๖๗) 0 0 0 0 0 0 3 0 3
126 วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 2 1 2
127 วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
128 วัดหนองทางบุญ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
129 วัดหนองหัวโพ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 วัดหนองเขื่อนช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 วัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 วัดหนองกะธาตุ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 วัดหนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 วัดหนองนางปุ๋ย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 155 142 111 408 584 383 278 272 1,245