สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสระบุรี 28 13 5 46 48 7 1 7 56
2 วัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 17 11 9 37 31 10 5 5 46
3 หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 13 5 9 27 26 10 3 9 39
4 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 10 12 5 27 23 11 10 8 44
5 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 9 5 0 14 14 7 3 1 24
6 เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 7 11 5 23 24 7 4 3 35
7 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 7 3 3 13 11 4 5 4 20
8 อนุบาลศาลาแดง 6 3 3 12 14 7 5 6 26
9 อนุบาลเสาไห้ 5 6 5 16 25 14 11 6 50
10 อนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 5 3 2 10 21 12 11 6 44
11 วัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 5 3 2 10 11 5 5 5 21
12 บ้านพุซาง 5 1 1 7 8 6 4 2 18
13 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 4 1 3 8 12 5 2 3 19
14 อนุบาลบุญเกื้อวิทยา 4 0 2 6 12 2 4 2 18
15 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 4 0 2 6 6 3 5 2 14
16 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 4 0 1 5 9 7 4 9 20
17 วัดหนองสีดา 3 4 0 7 6 6 5 4 17
18 เกตุพิชัยวิทยา 3 3 9 15 16 8 4 4 28
19 ชุมชนวัดหนองโนใต้ 3 3 4 10 10 5 3 4 18
20 อนุบาลรัศมี 3 3 1 7 9 5 1 1 15
21 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 3 3 1 7 6 5 4 2 15
22 วัดหนองบัว 3 0 1 4 9 4 1 1 14
23 บ้านธารทองแดง 2 4 2 8 11 4 4 3 19
24 เทศบาลพระพุทธบาท 2 4 1 7 6 4 4 6 14
25 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 2 2 2 6 15 12 6 5 33
26 วัดหนองยาวสูง 2 2 1 5 5 3 2 1 10
27 วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 2 2 0 4 7 6 4 8 17
28 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 2 1 3 6 7 5 2 1 14
29 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 2 1 3 6 5 7 5 1 17
30 วัดมงคล 2 1 2 5 7 1 2 0 10
31 วัดราษฎร์บำรุง 2 1 1 4 7 7 3 8 17
32 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 2 0 0 2 2 2 2 0 6
33 โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 2 0 0 2 2 2 1 5 5
34 อนุบาลยุววิทยา 1 11 5 17 15 6 3 0 24
35 วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 1 5 0 6 8 1 2 3 11
36 วัดสุวรรณคีรี 1 4 5 10 13 1 2 1 16
37 วัดมะขามเรียง 1 4 2 7 8 2 5 3 15
38 วัดสาธุประชาสรรค์ 1 1 2 4 6 5 4 1 15
39 บ้านม่วงฝ้าย 1 1 1 3 8 14 7 0 29
40 บ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 1 1 1 3 4 4 1 1 9
41 อนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 1 1 0 2 8 3 4 9 15
42 บ้านเขาพลัด 1 1 0 2 5 6 1 1 12
43 กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 1 0 2 4 0 0 1 4
44 วัฒนานุกูลวิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
45 วัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 1 0 1 2 5 0 1 1 6
46 วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) 1 0 1 2 4 6 5 7 15
47 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1 0 1 2 4 3 1 0 8
48 วัดตรีบุญญาราม 1 0 0 1 5 4 4 1 13
49 วัดโคกใหญ่ 1 0 0 1 3 3 2 0 8
50 วัดม่วงน้อย 1 0 0 1 2 3 2 4 7
51 วัดกุดนกเปล้า 1 0 0 1 2 3 0 2 5
52 วัดถนนเหล็ก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
53 วัดโคกหนามแท่ง 1 0 0 1 1 3 3 1 7
54 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 1 0 0 1 1 0 0 1 1
55 วัดป่าสัก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 วัดโคกงาม 0 3 0 3 5 2 1 2 8
57 วัดแพะโคก 0 2 1 3 8 5 4 3 17
58 วัดโคกเสลา 0 2 1 3 5 0 1 0 6
59 ราษฏร์ศึกษา 0 2 1 3 3 0 0 1 3
60 วัดหนองคณฑี(พลานุกุล) 0 1 1 2 8 3 2 3 13
61 วัดพระพุทธฉาย 0 1 1 2 3 3 2 2 8
62 วัดบ้านกล้วย 0 1 1 2 2 1 0 1 3
63 วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 1 0 1 6 4 1 2 11
64 บ้านหนองจาน 0 1 0 1 3 5 2 3 10
65 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ ๑๘๘ 0 1 0 1 3 4 5 5 12
66 วัดส้มป่อย 0 1 0 1 3 2 4 3 9
67 บ้านหนองกะเบา 0 1 0 1 3 1 2 2 6
68 บ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 2 2 2 2 6
69 วัดหนองกีบม้า 0 1 0 1 2 0 0 1 2
70 วัดวังเลน 0 1 0 1 1 3 0 1 4
71 วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 2 2 1 5
72 บ้านซับชะอม 0 1 0 1 1 1 1 1 3
73 บ้านสระลำใย 0 1 0 1 1 1 1 0 3
74 วัดบ้านยาง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
75 วัดท่าวัว 0 0 2 2 4 6 0 3 10
76 บ้านเขาเลี้ยว 0 0 2 2 1 2 1 5 4
77 บ้านป่าไม้พระฉาย 0 0 1 1 4 6 1 2 11
78 วัดบ่อพระอินทร์ 0 0 1 1 3 3 6 4 12
79 วัดสุนันทาราม 0 0 1 1 3 2 2 0 7
80 วัดช้าง 0 0 1 1 3 2 0 1 5
81 บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 0 0 1 1 2 2 1 0 5
82 วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 1 1 0 4
83 วัดป๊อกแป๊ก 0 0 1 1 1 2 0 1 3
84 วัดหนองสุทธะ 0 0 1 1 1 1 0 3 2
85 บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 0 0 1 1 1 0 2 4 3
86 วัดป่าคา 0 0 1 1 0 6 5 2 11
87 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู ๒๕๐๑) 0 0 0 0 4 2 1 2 7
88 วัดพุแค 0 0 0 0 3 5 4 2 12
89 วัดห้วยหวาย 0 0 0 0 3 1 5 3 9
90 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 0 0 0 0 3 1 2 4 6
91 บ้านซับครก 0 0 0 0 3 1 2 0 6
92 นิคมสงเคราะห์ ๒ 0 0 0 0 2 4 2 1 8
93 วัดเขาวง 0 0 0 0 2 4 2 1 8
94 วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 0 0 0 0 2 2 0 3 4
95 วัดโพธิ์ทอง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
96 บ้านเขาดินใต้ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
97 วัดหนองหว้า 0 0 0 0 2 0 3 1 5
98 สว่างรัตน์พิฉายศึกษา 0 0 0 0 1 5 1 0 7
99 วัดศรีจอมทอง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
100 อนุบาลวัดพระพุทธบาท 0 0 0 0 1 2 3 1 6
101 วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 0 0 0 0 1 2 1 3 4
102 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
103 วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 0 0 0 0 1 2 0 1 3
104 วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
105 มัธยมอนุกูลวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
106 วัดลาดเขาปูน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
107 วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๕๓) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
108 ธารเกษม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 0 0 0 0 1 0 2 5 3
111 วัดหนองยาวใต้ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
112 วัดเขาดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 พระพุทธบาท 0 0 0 0 0 3 1 1 4
114 วัดสารภี 0 0 0 0 0 2 1 0 3
115 หรเทพ(รุ่้งเรืองประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
116 วัดห้วยลี่ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
117 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
118 บ้านหลังสวนประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 2 2
119 วัดบ้านรี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
120 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
121 วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 0 0 0 0 0 1 0 4 1
122 พูลเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 3 1
123 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 วัดหัวถนน 0 0 0 0 0 0 3 1 3
125 วัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ ๑๖๗) 0 0 0 0 0 0 3 0 3
126 วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 2 1 2
127 วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
128 วัดหนองทางบุญ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
129 วัดหนองหัวโพ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 วัดหนองเขื่อนช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 วัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 วัดหนองกะธาตุ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 วัดหนองจิก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 วัดหนองนางปุ๋ย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 195 166 127 488 665 406 285 282 1,356