สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสระบุรี 39 6 1 5 46
2 หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 26 10 3 9 39
3 เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 24 7 4 3 35
4 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 23 11 9 8 43
5 อนุบาลเสาไห้ 21 13 11 6 45
6 อนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 17 11 10 6 38
7 เกตุพิชัยวิทยา 16 8 4 4 28
8 อนุบาลยุววิทยา 15 6 3 0 24
9 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 14 10 6 5 30
10 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 14 7 3 1 24
11 วัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 13 7 4 4 24
12 อนุบาลศาลาแดง 12 7 5 6 24
13 อนุบาลบุญเกื้อวิทยา 12 2 4 2 18
14 วัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 11 5 5 5 21
15 บ้านธารทองแดง 11 4 4 3 19
16 วัดสุวรรณคีรี 11 1 2 1 14
17 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 10 3 5 3 18
18 วัดหนองบัว 9 4 1 1 14
19 อนุบาลรัศมี 9 4 1 0 14
20 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 8 7 4 9 19
21 บ้านพุซาง 8 6 4 2 18
22 วัดแพะโคก 8 5 4 3 17
23 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 8 5 2 3 15
24 วัดมะขามเรียง 8 2 5 3 15
25 วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 8 1 2 3 11
26 วัดหนองคณฑี(พลานุกุล) 7 3 1 3 11
27 บ้านม่วงฝ้าย 6 13 7 0 26
28 วัดหนองสีดา 6 5 5 3 16
29 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 6 5 4 2 15
30 เทศบาลพระพุทธบาท 6 4 4 6 14
31 วัดใหม่สามัคคีธรรม 6 4 1 2 11
32 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 6 3 5 2 14
33 อนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 6 3 4 8 13
34 ชุมชนวัดหนองโนใต้ 6 3 3 4 12
35 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 5 7 5 1 17
36 วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 5 6 4 8 15
37 บ้านเขาพลัด 5 6 1 1 12
38 วัดตรีบุญญาราม 5 4 4 1 13
39 วัดโคกงาม 5 2 1 2 8
40 วัดหนองยาวสูง 5 2 1 1 8
41 วัดโคกเสลา 5 0 1 0 6
42 วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) 4 6 5 7 15
43 วัดราษฎร์บำรุง 4 6 3 7 13
44 บ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 4 4 1 1 9
45 วัดท่าวัว 4 3 0 3 7
46 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู ๒๕๐๑) 4 2 1 2 7
47 วัดมงคล 4 1 2 0 7
48 วัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 4 0 1 1 5
49 กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 4 0 0 1 4
50 วัดพุแค 3 5 4 2 12
51 บ้านหนองจาน 3 5 2 3 10
52 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 3 5 2 1 10
53 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ ๑๘๘ 3 4 5 5 12
54 วัดสาธุประชาสรรค์ 3 4 4 0 11
55 บ้านป่าไม้พระฉาย 3 4 1 2 8
56 วัดพระพุทธฉาย 3 3 2 2 8
57 วัดโคกใหญ่ 3 3 2 0 8
58 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 3 3 1 0 7
59 วัดส้มป่อย 3 2 4 3 9
60 วัดสุนันทาราม 3 2 2 0 7
61 วัดช้าง 3 2 0 1 5
62 วัดห้วยหวาย 3 1 5 3 9
63 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 3 1 2 4 6
64 บ้านหนองกะเบา 3 1 2 2 6
65 ราษฏร์ศึกษา 3 0 0 1 3
66 นิคมสงเคราะห์ ๒ 2 4 2 1 8
67 วัดเขาวง 2 4 2 1 8
68 วัดบ่อพระอินทร์ 2 3 6 4 11
69 วัดม่วงน้อย 2 3 2 4 7
70 วัดกุดนกเปล้า 2 3 0 2 5
71 บ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง) 2 2 2 2 6
72 โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 2 2 1 5 5
73 วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 2 2 0 3 4
74 วัดโพธิ์ทอง 2 2 0 1 4
75 บ้านซับครก 2 1 2 0 5
76 วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 2 1 1 0 4
77 วัดบ้านกล้วย 2 1 0 1 3
78 วัฒนานุกูลวิทยา 2 1 0 0 3
79 วัดถนนเหล็ก 2 1 0 0 3
80 วัดหนองหว้า 2 0 3 1 5
81 วัดหนองกีบม้า 2 0 0 1 2
82 สว่างรัตน์พิฉายศึกษา 1 5 1 0 7
83 วัดศรีจอมทอง 1 4 0 0 5
84 วัดโคกหนามแท่ง 1 3 3 1 7
85 อนุบาลวัดพระพุทธบาท 1 2 3 1 6
86 บ้านเขาเลี้ยว 1 2 1 5 4
87 วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 1 2 1 3 4
88 บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 1 2 1 0 4
89 วัดบ้านใหม่ 1 2 0 2 3
90 วัดป๊อกแป๊ก 1 2 0 1 3
91 วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 1 2 0 1 3
92 วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 1 1 1 1 3
93 บ้านซับชะอม 1 1 1 0 3
94 บ้านสระลำใย 1 1 1 0 3
95 บ้านเขาดินใต้ 1 1 1 0 3
96 มัธยมอนุกูลวิทยา 1 1 1 0 3
97 วัดหนองสุทธะ 1 1 0 3 2
98 วัดลาดเขาปูน 1 1 0 2 2
99 วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๕๓) 1 1 0 1 2
100 วัดบ้านยาง 1 1 0 0 2
101 ธารเกษม 1 1 0 0 2
102 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 0 0 2
103 วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 1 0 2 5 3
104 บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 1 0 2 4 3
105 วัดหนองยาวใต้ 1 0 1 1 2
106 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 1 0 0 1 1
107 วัดป่าสัก 1 0 0 0 1
108 วัดเขาดิน 1 0 0 0 1
109 วัดป่าคา 0 6 4 2 10
110 พระพุทธบาท 0 3 1 1 4
111 วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 0 2 2 1 4
112 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 0 2 1 0 3
113 วัดสารภี 0 2 1 0 3
114 วัดวังเลน 0 2 0 1 2
115 หรเทพ(รุ่้งเรืองประชาสามัคคี) 0 2 0 0 2
116 วัดห้วยลี่ 0 1 2 1 3
117 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 0 1 2 0 3
118 บ้านหลังสวนประชาสามัคคี 0 1 1 2 2
119 วัดบ้านรี 0 1 1 1 2
120 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 0 1 1 0 2
121 วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 0 1 0 4 1
122 พูลเจริญวิทยา 0 1 0 3 1
123 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 0 1 0 0 1
124 วัดหัวถนน 0 0 3 1 3
125 วัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ ๑๖๗) 0 0 3 0 3
126 วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) 0 0 2 1 2
127 วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) 0 0 2 0 2
128 วัดหนองทางบุญ 0 0 1 1 1
129 วัดหนองหัวโพ 0 0 1 0 1
130 วัดหนองเขื่อนช้าง 0 0 1 0 1
131 ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) 0 0 0 1 0
132 วัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 0 0 0 1 0
133 วัดหนองกะธาตุ 0 0 0 1 0
134 วัดหนองจิก 0 0 0 1 0
135 วัดหนองนางปุ๋ย 0 0 0 1 0
รวม 584 383 278 272 1,517