สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสระบุรี 48 7 1 7 56
2 วัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 31 10 5 5 46
3 หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 26 10 3 9 39
4 อนุบาลเสาไห้ 25 14 11 6 50
5 เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 24 7 4 3 35
6 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 23 11 10 8 44
7 อนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 21 12 11 6 44
8 เกตุพิชัยวิทยา 16 8 4 4 28
9 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 15 12 6 5 33
10 อนุบาลยุววิทยา 15 6 3 0 24
11 อนุบาลศาลาแดง 14 7 5 6 26
12 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 14 7 3 1 24
13 วัดสุวรรณคีรี 13 1 2 1 16
14 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 12 5 2 3 19
15 อนุบาลบุญเกื้อวิทยา 12 2 4 2 18
16 วัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 11 5 5 5 21
17 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 11 4 5 4 20
18 บ้านธารทองแดง 11 4 4 3 19
19 ชุมชนวัดหนองโนใต้ 10 5 3 4 18
20 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 9 7 4 9 20
21 อนุบาลรัศมี 9 5 1 1 15
22 วัดหนองบัว 9 4 1 1 14
23 บ้านม่วงฝ้าย 8 14 7 0 29
24 บ้านพุซาง 8 6 4 2 18
25 วัดแพะโคก 8 5 4 3 17
26 อนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 8 3 4 9 15
27 วัดหนองคณฑี(พลานุกุล) 8 3 2 3 13
28 วัดมะขามเรียง 8 2 5 3 15
29 วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 8 1 2 3 11
30 วัดราษฎร์บำรุง 7 7 3 8 17
31 วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 7 6 4 8 17
32 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 7 5 2 1 14
33 วัดมงคล 7 1 2 0 10
34 วัดหนองสีดา 6 6 5 4 17
35 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 6 5 4 2 15
36 วัดสาธุประชาสรรค์ 6 5 4 1 15
37 เทศบาลพระพุทธบาท 6 4 4 6 14
38 วัดใหม่สามัคคีธรรม 6 4 1 2 11
39 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 6 3 5 2 14
40 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 5 7 5 1 17
41 บ้านเขาพลัด 5 6 1 1 12
42 วัดตรีบุญญาราม 5 4 4 1 13
43 วัดหนองยาวสูง 5 3 2 1 10
44 วัดโคกงาม 5 2 1 2 8
45 วัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 5 0 1 1 6
46 วัดโคกเสลา 5 0 1 0 6
47 วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) 4 6 5 7 15
48 บ้านป่าไม้พระฉาย 4 6 1 2 11
49 วัดท่าวัว 4 6 0 3 10
50 บ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 4 4 1 1 9
51 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 4 3 1 0 8
52 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู ๒๕๐๑) 4 2 1 2 7
53 กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 4 0 0 1 4
54 วัดพุแค 3 5 4 2 12
55 บ้านหนองจาน 3 5 2 3 10
56 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ ๑๘๘ 3 4 5 5 12
57 วัดบ่อพระอินทร์ 3 3 6 4 12
58 วัดพระพุทธฉาย 3 3 2 2 8
59 วัดโคกใหญ่ 3 3 2 0 8
60 วัดส้มป่อย 3 2 4 3 9
61 วัดสุนันทาราม 3 2 2 0 7
62 วัดช้าง 3 2 0 1 5
63 วัดห้วยหวาย 3 1 5 3 9
64 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 3 1 2 4 6
65 บ้านหนองกะเบา 3 1 2 2 6
66 บ้านซับครก 3 1 2 0 6
67 ราษฏร์ศึกษา 3 0 0 1 3
68 นิคมสงเคราะห์ ๒ 2 4 2 1 8
69 วัดเขาวง 2 4 2 1 8
70 วัดม่วงน้อย 2 3 2 4 7
71 วัดกุดนกเปล้า 2 3 0 2 5
72 บ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง) 2 2 2 2 6
73 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 2 2 2 0 6
74 โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 2 2 1 5 5
75 บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 2 2 1 0 5
76 วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 2 2 0 3 4
77 วัดโพธิ์ทอง 2 2 0 1 4
78 วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 2 1 1 0 4
79 บ้านเขาดินใต้ 2 1 1 0 4
80 วัดบ้านกล้วย 2 1 0 1 3
81 วัฒนานุกูลวิทยา 2 1 0 0 3
82 วัดถนนเหล็ก 2 1 0 0 3
83 วัดหนองหว้า 2 0 3 1 5
84 วัดหนองกีบม้า 2 0 0 1 2
85 สว่างรัตน์พิฉายศึกษา 1 5 1 0 7
86 วัดศรีจอมทอง 1 4 0 0 5
87 วัดโคกหนามแท่ง 1 3 3 1 7
88 วัดวังเลน 1 3 0 1 4
89 อนุบาลวัดพระพุทธบาท 1 2 3 1 6
90 วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 1 2 2 1 5
91 บ้านเขาเลี้ยว 1 2 1 5 4
92 วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 1 2 1 3 4
93 วัดบ้านใหม่ 1 2 0 2 3
94 วัดป๊อกแป๊ก 1 2 0 1 3
95 วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 1 2 0 1 3
96 บ้านซับชะอม 1 1 1 1 3
97 วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 1 1 1 1 3
98 บ้านสระลำใย 1 1 1 0 3
99 มัธยมอนุกูลวิทยา 1 1 1 0 3
100 วัดหนองสุทธะ 1 1 0 3 2
101 วัดลาดเขาปูน 1 1 0 2 2
102 วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๕๓) 1 1 0 1 2
103 วัดบ้านยาง 1 1 0 0 2
104 ธารเกษม 1 1 0 0 2
105 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 0 0 2
106 วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 1 0 2 5 3
107 บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 1 0 2 4 3
108 วัดหนองยาวใต้ 1 0 1 1 2
109 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 1 0 0 1 1
110 วัดป่าสัก 1 0 0 0 1
111 วัดเขาดิน 1 0 0 0 1
112 วัดป่าคา 0 6 5 2 11
113 พระพุทธบาท 0 3 1 1 4
114 วัดสารภี 0 2 1 0 3
115 หรเทพ(รุ่้งเรืองประชาสามัคคี) 0 2 0 0 2
116 วัดห้วยลี่ 0 1 2 1 3
117 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 0 1 2 0 3
118 บ้านหลังสวนประชาสามัคคี 0 1 1 2 2
119 วัดบ้านรี 0 1 1 1 2
120 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 0 1 1 0 2
121 วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 0 1 0 4 1
122 พูลเจริญวิทยา 0 1 0 3 1
123 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 0 1 0 0 1
124 วัดหัวถนน 0 0 3 1 3
125 วัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ ๑๖๗) 0 0 3 0 3
126 วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) 0 0 2 1 2
127 วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) 0 0 2 0 2
128 วัดหนองทางบุญ 0 0 1 1 1
129 วัดหนองหัวโพ 0 0 1 0 1
130 วัดหนองเขื่อนช้าง 0 0 1 0 1
131 ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) 0 0 0 1 0
132 วัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 0 0 0 1 0
133 วัดหนองกะธาตุ 0 0 0 1 0
134 วัดหนองจิก 0 0 0 1 0
135 วัดหนองนางปุ๋ย 0 0 0 1 0
รวม 665 406 285 282 1,638