หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 18 34 26
2 006 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) 1 3 2
3 007 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 22 84 37
4 008 โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 10 19 10
5 009 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 26 66 42
6 012 โรงเรียนธารเกษม 2 2 2
7 014 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ 9 27 17
8 015 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี(พิบูลสงเคราะห์ ๒) 17 24 21
9 020 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 22 59 32
10 021 โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง) 8 16 10
11 022 โรงเรียนบ้านซับครก 6 23 14
12 023 โรงเรียนบ้านซับชะอม 4 10 7
13 024 โรงเรียนบ้านธารทองแดง 22 51 34
14 025 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 52 114 61
15 026 โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 13 27 21
16 027 โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 3 13 5
17 028 โรงเรียนบ้านพุซาง 20 39 29
18 029 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 29 67 47
19 030 โรงเรียนบ้านสระลำใย 3 5 4
20 031 โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 5 9 9
21 032 โรงเรียนบ้านหนองกะเบา 8 11 8
22 033 โรงเรียนบ้านหนองจาน 13 25 19
23 034 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 7 15 10
24 035 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 0 0 0
25 036 โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 4 7 4
26 037 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ 15 34 23
27 016 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 4 11 5
28 017 โรงเรียนบ้านเขาพลัด 13 33 19
29 018 โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) 10 44 14
30 019 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว 9 19 9
31 039 โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 2 3 3
32 040 โรงเรียนพระพุทธบาท 5 9 5
33 045 โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า 7 36 12
34 055 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 16 33 16
35 057 โรงเรียนวัดช้าง 6 18 9
36 058 โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 5 7 5
37 060 โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 14 27 19
38 061 โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 7 12 8
39 062 โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 9 15 10
40 059 โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 7 17 8
41 063 โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 3 6 3
42 066 โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 4 6 4
43 064 โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) 22 46 28
44 065 โรงเรียนวัดท่าวัว 14 19 17
45 067 โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1 3 2
46 068 โรงเรียนวัดนาร่อง 0 0 0
47 078 โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 4 9 4
48 070 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 16 38 23
49 071 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 4 6 5
50 073 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 1 2 1
51 075 โรงเรียนวัดบ้านยาง 2 2 2
52 076 โรงเรียนวัดบ้านรี 3 4 4
53 072 โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 5 7 6
54 074 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) 7 15 9
55 077 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 5 7 5
56 080 โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ 0 0 0
57 081 โรงเรียนวัดป่าคา 13 30 14
58 082 โรงเรียนวัดป่าสัก 1 2 2
59 079 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 4 9 4
60 083 โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 10 14 10
61 084 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 6 12 10
62 085 โรงเรียนวัดพุแค 14 29 15
63 089 โรงเรียนวัดมงคล 10 32 15
64 091 โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 4 4 4
65 092 โรงเรียนวัดมะขามเรียง 18 40 28
66 090 โรงเรียนวัดม่วงน้อย 11 22 16
67 093 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 25 57 33
68 094 โรงเรียนวัดลาดเขาปูน 4 4 4
69 095 โรงเรียนวัดวังเลน 6 13 3
70 096 โรงเรียนวัดศรีจอมทอง 5 5 5
71 098 โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู ๒๕๐๑) 9 13 9
72 099 โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 7 22 13
73 100 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 2 3 2
74 101 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 16 47 27
75 102 โรงเรียนวัดสารภี 3 5 3
76 103 โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ ๑๘๘ 17 32 25
77 104 โรงเรียนวัดสุนันทาราม 7 13 10
78 105 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 17 46 27
79 097 โรงเรียนวัดส้มป่อย 12 23 14
80 106 โรงเรียนวัดหนองกบ(ไทยกล้าประชานุกูล) 0 0 0
81 107 โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ 1 3 2
82 108 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 3 5 4
83 110 โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกุล) 16 45 24
84 111 โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๕๓) 3 3 3
85 112 โรงเรียนวัดหนองจิก 1 1 1
86 113 โรงเรียนวัดหนองทางบุญ 2 2 2
87 114 โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 1 2 1
88 115 โรงเรียนวัดหนองบัว 15 46 26
89 116 โรงเรียนวัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ ๑๖๗) 3 8 6
90 117 โรงเรียนวัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) 3 5 3
91 119 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 11 15 11
92 118 โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ 3 6 4
93 120 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 0 0 0
94 121 โรงเรียนวัดหนองสีดา 22 31 22
95 122 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 5 8 7
96 123 โรงเรียนวัดหนองหว้า 6 7 6
97 124 โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 1 2 1
98 109 โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง 1 1 0
99 128 โรงเรียนวัดหัวถนน 4 7 5
100 125 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 26 54 37
101 126 โรงเรียนวัดห้วยลี่ 4 6 5
102 127 โรงเรียนวัดห้วยหวาย 12 18 12
103 130 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 0 0 0
104 047 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 24 45 36
105 048 โรงเรียนวัดเขาดิน 1 1 1
106 049 โรงเรียนวัดเขาวง 9 17 9
107 056 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 8 14 10
108 086 โรงเรียนวัดแพะโคก 20 52 33
109 050 โรงเรียนวัดโคกงาม 10 14 12
110 053 โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 9 33 10
111 052 โรงเรียนวัดโคกเสลา 6 19 10
112 051 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) 2 4 2
113 054 โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 8 20 14
114 069 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 51 99 71
115 087 โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 14 22 14
116 088 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 5 8 7
117 129 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 13 23 18
118 046 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 25 52 26
119 132 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 48 148 81
120 136 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 29 63 40
121 137 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) 52 154 91
122 142 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 7 11 7
123 143 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 32 91 47
124 144 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 63 131 96
125 146 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 38 83 63
126 147 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) 24 36 27
127 145 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 56 125 81
128 004 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 10 18 14
129 001 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 5 14 8
130 013 โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี 0 0 0
131 038 โรงเรียนบำรุงวิทยา 0 0 0
132 041 โรงเรียนพูลเจริญวิทยา 5 13 6
133 042 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา 3 11 7
134 043 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 4 13 5
135 044 โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา 3 16 6
136 131 โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา 7 12 7
137 134 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 0 0 0
138 135 โรงเรียนอนุบาลจันทรอัมพร 0 0 0
139 138 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 20 41 30
140 139 โรงเรียนอนุบาลปิยะพร 0 0 0
141 140 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 24 57 41
142 141 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 17 48 23
143 002 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 32 77 51
144 003 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 38 136 74
145 133 โรงเรียนหรเทพ(รุ่้งเรืองประชาสามัคคี) 2 6 2
146 148 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท 20 31 25
รวม 1652 3748 2329
6077

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวพาณี ทองนิล โทร. 0871155616 E mail : panee1996@hotmail.com นายเกรียงศักดิ์ บุญศิริ โทร. 0817560647 E mail : boonchoo2501@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]