สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 741
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 57 เข้าร่วม 4
5 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 57 เข้าร่วม 4
6 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56 เข้าร่วม 6
7 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 53 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 740
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 4
5 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 5
6 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 5
7 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 7
8 วัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 7
9 วัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 9
10 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 10
11 วัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 10
12 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 12
13 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 13
14 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 14
15 วัดสร่างโศก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 14
16 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 16
17 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 16
18 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 16
19 ทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 19
20 วัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 20
21 วัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 20
22 คลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 59 เข้าร่วม 22
23 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 59 เข้าร่วม 22
24 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 59 เข้าร่วม 22
25 สุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 59 เข้าร่วม 22
26 ปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56 เข้าร่วม 26
27 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56 เข้าร่วม 26
28 คลองพระยานาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 55 เข้าร่วม 28
29 เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 53 เข้าร่วม 29
30 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 50 เข้าร่วม 30
31 วัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 48 เข้าร่วม 31
32 คลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 35 เข้าร่วม 32
33 คลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 182
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.70 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 167
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 020
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 วัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 คลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 8
9 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 8
10 ยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 8
11 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 8
12 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 8
13 วัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 8
14 วัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 8
15 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 8
16 วัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 8
17 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 8
18 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 8
19 เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 8
20 คลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
21 วัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 165
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.30 ทอง ชนะเลิศ
2 ยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87.10 ทอง 4
5 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 5
6 ทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 6
7 วัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.30 ทอง 7
8 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.60 ทอง 8
9 สุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 9
10 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.70 ทอง 10
11 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.60 ทอง 11
12 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.40 ทอง 12
13 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.30 ทอง 13
14 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 14
15 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.60 ทอง 15
16 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.60 ทอง 16
17 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.30 ทอง 17
18 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.10 ทอง 18
19 คลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 19
20 ไพรีขยาด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.30 เงิน 20
21 บ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.20 เงิน 21
22 คลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.10 เงิน 22
23 ไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 23
24 วัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.30 เงิน 24
25 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.60 เงิน 25
26 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 26
27 วัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.10 เงิน 27
28 ปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 28
29 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74.60 เงิน 29
30 วัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.70 เงิน 30
31 วัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.60 เงิน 31
32 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.30 เงิน 32
33 เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 33
34 สุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72.30 เงิน 34
35 คลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 35
36 ละมูลรอดศิริ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.60 ทองแดง 36
37 วัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 37
38 เกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 761
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 164
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 4
5 ยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 4
6 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 6
7 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 7
8 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 7
9 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 9
10 ไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 9
11 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 11
12 วัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 11
13 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 13
14 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 14
15 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 14
16 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 14
17 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 14
18 คลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 18
19 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 18
20 วัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 20
21 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 20
22 ปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 22
23 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 22
24 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 22
25 วัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 22
26 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 26
27 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 26
28 คลองพระยานาคราช สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 28
29 สุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 28
30 ไพรีขยาด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 28
31 บ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 31
32 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 32
33 ละมูลรอดศิริ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 33
34 ทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 34
35 วัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน 35
36 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
37 เกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 149
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 708
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 773
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 130
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 129
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 4
5 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 5
6 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 6
7 คลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 7
8 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 59 เข้าร่วม 8
9 วัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 57 เข้าร่วม 9
10 วัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56 เข้าร่วม 10
11 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 49 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 34 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 133
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางพลีพัฒนศึกษาลัย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 54 เข้าร่วม 4
5 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 52 เข้าร่วม 5
6 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 50 เข้าร่วม 6
7 วัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 44 เข้าร่วม 7
8 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 40 เข้าร่วม 8
9 ยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 38 เข้าร่วม 9
10 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 38 เข้าร่วม 9
11 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 38 เข้าร่วม 9
12 วัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 36 เข้าร่วม 12
13 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 34 เข้าร่วม 13
14 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 34 เข้าร่วม 13
15 ทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 15
16 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 15
17 สุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 15
18 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 15
19 คลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 30 เข้าร่วม 19
20 วัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 30 เข้าร่วม 19
21 วัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 30 เข้าร่วม 19
22 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 30 เข้าร่วม 19
23 ประภามนตรี 3 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 28 เข้าร่วม 23
24 วัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 28 เข้าร่วม 23
25 บ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 26 เข้าร่วม 25
26 ปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 26 เข้าร่วม 25
27 วัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 26 เข้าร่วม 25
28 สาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 26 เข้าร่วม 25
29 ละมูลรอดศิริ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 24 เข้าร่วม 29
30 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 22 เข้าร่วม 30
31 วัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 22 เข้าร่วม 30
32 ไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 22 เข้าร่วม 30
33 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 20 เข้าร่วม 33
34 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 20 เข้าร่วม 33
35 วัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 20 เข้าร่วม 33
36 เกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 20 เข้าร่วม 33
37 เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 20 เข้าร่วม 33
38 ไพรีขยาด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 20 เข้าร่วม 33

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 132
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 4
5 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 50 เข้าร่วม 5
6 วัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 46 เข้าร่วม 6
7 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 46 เข้าร่วม 6
8 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 44 เข้าร่วม 8
9 บ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 38 เข้าร่วม 9
10 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 38 เข้าร่วม 9
11 วัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 38 เข้าร่วม 9
12 บางพลีพัฒนศึกษาลัย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 36 เข้าร่วม 12
13 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 36 เข้าร่วม 12
14 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 34 เข้าร่วม 14
15 วัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 34 เข้าร่วม 14
16 วัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 34 เข้าร่วม 14
17 เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 34 เข้าร่วม 14
18 ไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 34 เข้าร่วม 14
19 คลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 19
20 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 19
21 ปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 19
22 ยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 19
23 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 19
24 วัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 19
25 สาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 19
26 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
27 ทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
28 วัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม
29 สุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 775
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 774
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 4
5 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 5
6 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 6
7 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง 7
8 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 8
9 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 4
5 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 5
6 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 6
7 สุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 7
8 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดลาดหวาย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 4
5 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 5
6 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 6
7 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 7
8 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 8
9 วัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73 เงิน 9
10 วัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61 ทองแดง 10
11 วัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 336
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 334
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 333
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง 4
5 วัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 5
6 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 6
7 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 7
8 คลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 8
9 ทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 328
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสุคันธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74 เงิน 4
5 ทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
6 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน