ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง และโรงเรียนวัดด่านช้าง
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกกเต็น สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน