ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง และโรงเรียนวัดด่านช้าง
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองสะเดา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดลำพันบอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดคูเมือง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสามชุก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 64 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน