ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง และโรงเรียนวัดด่านช้าง
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดยางนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.32 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสามเอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.32 ทอง 7  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 77.32 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75.32 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน