ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง และโรงเรียนวัดด่านช้าง
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านรังงาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองโรง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดดอนสำโรง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 68 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน