ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง และโรงเรียนวัดด่านช้าง
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 65 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน