ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง และโรงเรียนวัดด่านช้าง
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังหว้า สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดดอนตาล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดท่ามะนาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนวัดกกเต็น สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน