ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง และโรงเรียนวัดด่านช้าง
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหัวนา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองสะเดา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดสามชุก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 63 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 54 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 49 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน