ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง และโรงเรียนวัดด่านช้าง
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านรังงาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนตาล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านสระ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน