สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 28 13 6 1 47
2 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 23 7 2 1 32
3 วัดหนองผักนาก 23 6 1 2 30
4 วัดบางขวาก 19 3 3 0 25
5 บ้านพุน้ำร้อน 18 8 3 2 29
6 วัดป่าสะแก 18 2 4 0 24
7 อนุบาลด่านช้าง 15 7 6 1 28
8 บ้านทัพหลวง 15 4 3 2 22
9 วัดยางนอน 15 3 3 3 21
10 วัดด่านช้าง 14 3 1 0 18
11 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 12 8 2 0 22
12 บ้านละว้าวังควาย 11 8 5 3 24
13 บ้านสระเตย 9 6 4 3 19
14 บ้านหนองอิงพิง 9 3 1 0 13
15 วัดวังจิก 8 0 1 0 9
16 บ้านหนองกระถิน 7 4 1 0 12
17 บ้านหนองตาแก้ว 7 3 0 0 10
18 วัดหนองทราย 6 9 3 3 18
19 วัดน้ำพุ 6 8 4 2 18
20 วัดนางพิมพ์ 6 4 1 2 11
21 บ้านหนองยาว 5 6 7 7 18
22 บ้านวังยาว 5 3 2 0 10
23 วัดลาดสิงห์ 5 2 0 0 7
24 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 5 1 4 0 10
25 วัดไทร 5 1 2 1 8
26 อนุบาลยอดไม้งาม 5 1 1 0 7
27 พัฒนาปากน้ำ 5 0 2 1 7
28 วัดหนองเปาะ 5 0 0 0 5
29 วัดอู่ตะเภา 5 0 0 0 5
30 บ้านพุบ่องป่าขี 4 4 2 0 10
31 วัดสามชุก 4 3 1 0 8
32 วัดหนองสังข์ทอง 4 2 1 2 7
33 บ้านทุ่งมะกอก 4 2 0 0 6
34 บ้านทุ่งใหญ่ 4 1 0 0 5
35 บ้านรังงาม 4 1 0 0 5
36 วัดทุ่งแฝก 4 1 0 0 5
37 บ้านกล้วย 4 0 0 0 4
38 วัดลำพันบอง 3 7 0 1 10
39 วัดหนองสะเดา 3 6 0 0 9
40 วัดกกตาด 3 5 2 0 10
41 วัดกกเต็น 3 5 0 3 8
42 วัดดอนสำโรง 3 4 2 0 9
43 บ้านทัพตาแทน 3 3 0 1 6
44 อนุบาลปราณี 3 3 0 0 6
45 วัดวังสำเภาล่ม 3 2 0 0 5
46 วัดสามเอก 3 1 0 2 4
47 ศรีรัตน์วิทยา 3 1 0 0 4
48 วัดบ้านสระ 3 0 3 1 6
49 วัดกาบบัว 3 0 1 1 4
50 บ้านหนองโก 3 0 1 0 4
51 วัดดอนตาล 3 0 1 0 4
52 บ้านห้วยหินดำ 3 0 0 0 3
53 บ้านดงเชือก 2 6 0 1 8
54 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 2 5 2 2 9
55 บ้านหนองกระดี่ 2 5 2 0 9
56 วัดปากน้ำ 2 4 2 1 8
57 บ้านหนองขาม 2 3 2 1 7
58 วัดดอนไร่ 2 3 2 1 7
59 บ้านดงเสลา 2 2 3 0 7
60 วัดท่ามะนาว 2 2 2 2 6
61 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 2 2 1 6 5
62 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 2 2 1 1 5
63 วัดวุ้งสุทธาวาส 2 2 1 0 5
64 วัดบ้านทึง 2 2 0 0 4
65 วัดหนองโรง 2 2 0 0 4
66 บ้านใหม่ไร่อ้อย 2 1 1 1 4
67 บ้านหนองจิกยาว 2 1 1 0 4
68 บ้านหนองแหน 2 1 1 0 4
69 อนุบาลพรประสาทวิทยา 2 1 1 0 4
70 วัดคอกช้าง 2 1 0 1 3
71 วัดวังคัน 2 1 0 0 3
72 สวนป่าองค์พระ 2 0 3 1 5
73 บ้านหนองห้าง 2 0 3 1 5
74 วัดใหม่สระพลอย 2 0 2 0 4
75 วัดดอนประดู่ 2 0 1 1 3
76 วัดสุวรรณตะไล 2 0 1 1 3
77 วัดเดิมบาง 2 0 1 0 3
78 ปัญญาประเสริฐวิทยา 2 0 0 0 2
79 บ้านแจงงาม 2 0 0 0 2
80 วัดทุ่งกฐิน 2 0 0 0 2
81 วัดหัวเขา 2 0 0 0 2
82 วัดท่าทอง 1 3 1 1 5
83 วัดกร่างสามยอด 1 3 1 0 5
84 วัดวังหว้า 1 3 0 0 4
85 บ้านไผ่สีทอง 1 2 1 2 4
86 บ้านทุ่งหนองแก้ว 1 2 1 1 4
87 วัดบัลลังก์ 1 2 1 1 4
88 วัดหนองไผ่ 1 2 1 0 4
89 วัดโป่งแดง 1 2 0 0 3
90 บ้านปากดง 1 1 2 0 4
91 บ้านหนองผือ 1 1 2 0 4
92 วัดคลองขอม 1 1 0 1 2
93 บ้านมาบพะยอม 1 1 0 0 2
94 บ้านหนองแขม 1 1 0 0 2
95 บ้านหนองราชวัตร 1 1 0 0 2
96 วัดโคกหม้อ 1 1 0 0 2
97 บ้านหนองอุโลก 1 1 0 0 2
98 วัดนางบวช 1 1 0 0 2
99 บ้านลาด 1 0 1 1 2
100 วัดทับผึ้งน้อย 1 0 1 1 2
101 บ้านสระบัวก่ำ 1 0 0 1 1
102 บ้านทับละคร 1 0 0 0 1
103 วัดหนองกรด 1 0 0 0 1
104 อนุบาลเขาพระ 1 0 0 0 1
105 บ้านทับกระดาษ 1 0 0 0 1
106 อนุบาลวชิรา 1 0 0 0 1
107 วัดโคกพระ 0 5 0 0 5
108 วัดปากดงท่าศาล 0 2 1 0 3
109 บ้านกกเชียง 0 2 0 0 2
110 วัดหัวนา 0 1 1 0 2
111 บ้านทุ่งนาตาปิ่น 0 1 0 0 1
112 บ้านหนองนา 0 1 0 0 1
113 วัดคูเมือง 0 1 0 0 1
114 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง 0 1 0 0 1
115 วัดวังกุลา 0 0 2 0 2
116 วัดสามัคคีธรรม 0 0 1 0 1
117 บ้านเขาดิน 0 0 1 0 1
118 บ้านใหม่กิโล 8 0 0 1 0 1
119 วัดประชุมสงฆ์ 0 0 1 0 1
120 วัดท่าเตียน 0 0 0 1 0
121 บ้านหนองบัวทอง 0 0 0 0 0
122 บ้านวังน้ำเขียว 0 0 0 0 0
รวม 474 262 139 76 875