สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 16 4 4 24 23 7 2 1 32
2 วัดหนองผักนาก 13 8 6 27 23 6 1 2 30
3 วัดบางขวาก 12 8 1 21 19 3 3 0 25
4 อนุบาลด่านช้าง 11 6 2 19 15 7 6 1 28
5 วัดป่าสะแก 11 3 1 15 18 2 4 0 24
6 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 9 7 6 22 28 13 6 1 47
7 บ้านหนองอิงพิง 8 1 1 10 9 3 1 0 13
8 บ้านพุน้ำร้อน 7 7 3 17 18 8 3 2 29
9 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 5 1 3 9 12 8 2 0 22
10 บ้านทัพหลวง 4 6 3 13 15 4 3 2 22
11 วัดยางนอน 4 5 3 12 15 3 3 3 21
12 วัดด่านช้าง 4 4 4 12 14 3 1 0 18
13 วัดน้ำพุ 4 2 4 10 6 8 4 2 18
14 วัดลาดสิงห์ 4 0 0 4 5 2 0 0 7
15 อนุบาลยอดไม้งาม 4 0 0 4 5 1 1 0 7
16 บ้านละว้าวังควาย 3 5 9 17 11 8 5 3 24
17 วัดหนองทราย 3 4 2 9 6 9 3 3 18
18 บ้านสระเตย 3 4 0 7 9 6 4 3 19
19 วัดนางพิมพ์ 3 4 0 7 6 4 1 2 11
20 วัดวังจิก 3 1 2 6 8 0 1 0 9
21 บ้านหนองตาแก้ว 3 1 2 6 7 3 0 0 10
22 วัดหนองสะเดา 2 4 0 6 3 6 0 0 9
23 บ้านวังยาว 2 2 2 6 5 3 2 0 10
24 บ้านหนองกระถิน 2 2 0 4 7 4 1 0 12
25 บ้านทุ่งใหญ่ 2 2 0 4 4 1 0 0 5
26 บ้านทัพตาแทน 2 2 0 4 3 3 0 1 6
27 วัดลำพันบอง 2 1 3 6 3 7 0 1 10
28 บ้านรังงาม 2 1 1 4 4 1 0 0 5
29 วัดทุ่งแฝก 2 0 2 4 4 1 0 0 5
30 วัดสามเอก 2 0 1 3 3 1 0 2 4
31 บ้านหนองโก 2 0 1 3 3 0 1 0 4
32 สวนป่าองค์พระ 2 0 1 3 2 0 3 1 5
33 บ้านหนองจิกยาว 2 0 0 2 2 1 1 0 4
34 วัดดอนประดู่ 2 0 0 2 2 0 1 1 3
35 บ้านหนองยาว 1 2 3 6 5 6 7 7 18
36 วัดไทร 1 2 0 3 5 1 2 1 8
37 วัดกาบบัว 1 2 0 3 3 0 1 1 4
38 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1 1 4 6 2 5 2 2 9
39 วัดกกตาด 1 1 2 4 3 5 2 0 10
40 วัดสามชุก 1 1 1 3 4 3 1 0 8
41 บ้านกล้วย 1 1 1 3 4 0 0 0 4
42 อนุบาลปราณี 1 1 1 3 3 3 0 0 6
43 วัดดอนตาล 1 1 1 3 3 0 1 0 4
44 วัดหนองเปาะ 1 1 0 2 5 0 0 0 5
45 บ้านดงเสลา 1 1 0 2 2 2 3 0 7
46 วัดวุ้งสุทธาวาส 1 1 0 2 2 2 1 0 5
47 วัดคอกช้าง 1 1 0 2 2 1 0 1 3
48 วัดวังคัน 1 1 0 2 2 1 0 0 3
49 ปัญญาประเสริฐวิทยา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 วัดกกเต็น 1 0 5 6 3 5 0 3 8
51 บ้านดงเชือก 1 0 3 4 2 6 0 1 8
52 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1 0 2 3 5 1 4 0 10
53 วัดวังสำเภาล่ม 1 0 2 3 3 2 0 0 5
54 วัดบ้านทึง 1 0 1 2 2 2 0 0 4
55 บ้านหนองแหน 1 0 1 2 2 1 1 0 4
56 บ้านแจงงาม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
57 บ้านมาบพะยอม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านลาด 1 0 0 1 1 0 1 1 2
59 บ้านทับละคร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 พัฒนาปากน้ำ 0 4 1 5 5 0 2 1 7
61 อนุบาลพรประสาทวิทยา 0 3 0 3 2 1 1 0 4
62 บ้านพุบ่องป่าขี 0 2 2 4 4 4 2 0 10
63 บ้านหนองขาม 0 2 2 4 2 3 2 1 7
64 วัดอู่ตะเภา 0 2 1 3 5 0 0 0 5
65 บ้านทุ่งมะกอก 0 2 1 3 4 2 0 0 6
66 วัดเดิมบาง 0 2 0 2 2 0 1 0 3
67 วัดหนองสังข์ทอง 0 1 2 3 4 2 1 2 7
68 วัดดอนสำโรง 0 1 2 3 3 4 2 0 9
69 วัดวังหว้า 0 1 2 3 1 3 0 0 4
70 บ้านห้วยหินดำ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
71 วัดหนองโรง 0 1 1 2 2 2 0 0 4
72 บ้านทุ่งหนองแก้ว 0 1 1 2 1 2 1 1 4
73 บ้านหนองแขม 0 1 1 2 1 1 0 0 2
74 ศรีรัตน์วิทยา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
75 วัดบ้านสระ 0 1 0 1 3 0 3 1 6
76 บ้านหนองกระดี่ 0 1 0 1 2 5 2 0 9
77 วัดดอนไร่ 0 1 0 1 2 3 2 1 7
78 วัดใหม่สระพลอย 0 1 0 1 2 0 2 0 4
79 วัดสุวรรณตะไล 0 1 0 1 2 0 1 1 3
80 วัดทุ่งกฐิน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
81 บ้านไผ่สีทอง 0 1 0 1 1 2 1 2 4
82 วัดบัลลังก์ 0 1 0 1 1 2 1 1 4
83 บ้านหนองราชวัตร 0 1 0 1 1 1 0 0 2
84 วัดหนองกรด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 อนุบาลเขาพระ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 วัดโคกพระ 0 1 0 1 0 5 0 0 5
87 บ้านทุ่งนาตาปิ่น 0 1 0 1 0 1 0 0 1
88 วัดปากน้ำ 0 0 3 3 2 4 2 1 8
89 วัดท่ามะนาว 0 0 2 2 2 2 2 2 6
90 บ้านใหม่ไร่อ้อย 0 0 2 2 2 1 1 1 4
91 บ้านปากดง 0 0 2 2 1 1 2 0 4
92 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 0 0 1 1 2 2 1 1 5
93 บ้านหนองห้าง 0 0 1 1 2 0 3 1 5
94 วัดท่าทอง 0 0 1 1 1 3 1 1 5
95 วัดคลองขอม 0 0 1 1 1 1 0 1 2
96 วัดโคกหม้อ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
97 วัดหัวนา 0 0 1 1 0 1 1 0 2
98 วัดสามัคคีธรรม 0 0 1 1 0 0 1 0 1
99 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 0 0 0 0 2 2 1 6 5
100 วัดหัวเขา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
101 วัดกร่างสามยอด 0 0 0 0 1 3 1 0 5
102 วัดหนองไผ่ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
103 วัดโป่งแดง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
104 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
105 บ้านหนองอุโลก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 วัดนางบวช 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 วัดทับผึ้งน้อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
108 บ้านสระบัวก่ำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
109 บ้านทับกระดาษ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 อนุบาลวชิรา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 วัดปากดงท่าศาล 0 0 0 0 0 2 1 0 3
112 บ้านกกเชียง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
113 บ้านหนองนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 วัดคูเมือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 วัดวังกุลา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
117 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 บ้านใหม่กิโล 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 วัดประชุมสงฆ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 วัดท่าเตียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 บ้านหนองบัวทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 บ้านวังน้ำเขียว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 185 151 128 464 474 262 139 76 875