สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดหนองผักนาก 12 8 6 26 22 6 1 2 29
2 วัดบางขวาก 11 8 1 20 18 3 3 0 24
3 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 11 4 4 19 18 7 2 1 27
4 วัดป่าสะแก 11 3 1 15 18 2 4 0 24
5 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 9 7 6 22 28 13 6 1 47
6 อนุบาลด่านช้าง 9 6 2 17 13 6 6 1 25
7 บ้านหนองอิงพิง 8 1 1 10 9 3 1 0 13
8 บ้านพุน้ำร้อน 7 7 3 17 18 8 3 2 29
9 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 5 1 3 9 12 8 2 0 22
10 อนุบาลยอดไม้งาม 4 0 0 4 5 1 1 0 7
11 บ้านทัพหลวง 3 6 2 11 14 2 3 2 19
12 บ้านละว้าวังควาย 3 5 9 17 11 8 5 3 24
13 วัดยางนอน 3 5 3 11 14 3 3 3 20
14 วัดด่านช้าง 3 4 4 11 13 3 1 0 17
15 วัดหนองทราย 3 4 2 9 6 9 3 3 18
16 บ้านสระเตย 3 4 0 7 9 6 4 3 19
17 วัดน้ำพุ 3 2 4 9 5 8 4 2 17
18 วัดวังจิก 3 1 2 6 8 0 1 0 9
19 วัดลาดสิงห์ 3 0 0 3 4 2 0 0 6
20 วัดหนองสะเดา 2 4 0 6 3 6 0 0 9
21 วัดนางพิมพ์ 2 3 0 5 4 4 1 2 9
22 บ้านหนองกระถิน 2 2 0 4 7 4 1 0 12
23 บ้านทุ่งใหญ่ 2 2 0 4 4 1 0 0 5
24 บ้านทัพตาแทน 2 2 0 4 3 3 0 1 6
25 วัดลำพันบอง 2 1 3 6 3 7 0 1 10
26 บ้านรังงาม 2 1 1 4 4 1 0 0 5
27 วัดทุ่งแฝก 2 0 2 4 4 1 0 0 5
28 วัดสามเอก 2 0 1 3 3 1 0 2 4
29 บ้านหนองโก 2 0 1 3 3 0 1 0 4
30 สวนป่าองค์พระ 2 0 1 3 2 0 3 1 5
31 บ้านหนองจิกยาว 2 0 0 2 2 1 1 0 4
32 บ้านหนองยาว 1 2 3 6 5 6 7 7 18
33 วัดไทร 1 2 0 3 5 1 2 1 8
34 วัดกาบบัว 1 2 0 3 3 0 1 1 4
35 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1 1 4 6 2 5 2 2 9
36 บ้านหนองตาแก้ว 1 1 2 4 5 3 0 0 8
37 วัดสามชุก 1 1 1 3 4 3 1 0 8
38 บ้านกล้วย 1 1 1 3 4 0 0 0 4
39 อนุบาลปราณี 1 1 1 3 3 3 0 0 6
40 วัดดอนตาล 1 1 1 3 3 0 1 0 4
41 บ้านดงเสลา 1 1 0 2 2 2 3 0 7
42 วัดวุ้งสุทธาวาส 1 1 0 2 2 2 1 0 5
43 วัดคอกช้าง 1 1 0 2 2 1 0 1 3
44 วัดวังคัน 1 1 0 2 2 1 0 0 3
45 ปัญญาประเสริฐวิทยา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 วัดกกเต็น 1 0 5 6 3 5 0 3 8
47 บ้านดงเชือก 1 0 3 4 2 6 0 1 8
48 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1 0 2 3 5 1 4 0 10
49 วัดบ้านทึง 1 0 1 2 2 2 0 0 4
50 บ้านหนองแหน 1 0 1 2 2 1 1 0 4
51 บ้านแจงงาม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
52 บ้านมาบพะยอม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
53 บ้านลาด 1 0 0 1 1 0 1 1 2
54 วัดดอนประดู่ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
55 บ้านทับละคร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 พัฒนาปากน้ำ 0 3 1 4 4 0 2 1 6
57 อนุบาลพรประสาทวิทยา 0 3 0 3 2 1 1 0 4
58 บ้านหนองขาม 0 2 2 4 2 3 2 1 7
59 วัดอู่ตะเภา 0 2 1 3 5 0 0 0 5
60 บ้านทุ่งมะกอก 0 2 1 3 4 2 0 0 6
61 วัดเดิมบาง 0 2 0 2 2 0 1 0 3
62 วัดหนองสังข์ทอง 0 1 2 3 4 2 1 2 7
63 วัดดอนสำโรง 0 1 2 3 3 4 2 0 9
64 บ้านห้วยหินดำ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
65 วัดหนองโรง 0 1 1 2 2 2 0 0 4
66 บ้านทุ่งหนองแก้ว 0 1 1 2 1 2 1 1 4
67 วัดหนองเปาะ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
68 ศรีรัตน์วิทยา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
69 วัดบ้านสระ 0 1 0 1 3 0 3 1 6
70 วัดดอนไร่ 0 1 0 1 2 3 2 1 7
71 วัดใหม่สระพลอย 0 1 0 1 2 0 2 0 4
72 วัดสุวรรณตะไล 0 1 0 1 2 0 1 1 3
73 วัดทุ่งกฐิน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านพุบ่องป่าขี 0 1 0 1 1 4 2 0 7
75 บ้านไผ่สีทอง 0 1 0 1 1 2 1 2 4
76 บ้านหนองราชวัตร 0 1 0 1 1 1 0 0 2
77 บ้านหนองแขม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 วัดหนองกรด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 อนุบาลเขาพระ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 วัดโคกพระ 0 1 0 1 0 5 0 0 5
81 บ้านทุ่งนาตาปิ่น 0 1 0 1 0 1 0 0 1
82 วัดปากน้ำ 0 0 3 3 2 4 2 1 8
83 วัดท่ามะนาว 0 0 2 2 2 2 2 2 6
84 บ้านวังยาว 0 0 2 2 2 2 2 0 6
85 บ้านใหม่ไร่อ้อย 0 0 2 2 2 1 1 1 4
86 บ้านปากดง 0 0 2 2 1 1 2 0 4
87 วัดกกตาด 0 0 1 1 2 3 1 0 6
88 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 0 0 1 1 2 2 1 1 5
89 วัดวังสำเภาล่ม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
90 บ้านหนองห้าง 0 0 1 1 2 0 3 1 5
91 วัดท่าทอง 0 0 1 1 1 3 1 1 5
92 วัดคลองขอม 0 0 1 1 1 1 0 1 2
93 วัดโคกหม้อ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
94 วัดวังหว้า 0 0 1 1 0 2 0 0 2
95 วัดหัวนา 0 0 1 1 0 1 1 0 2
96 วัดสามัคคีธรรม 0 0 1 1 0 0 1 0 1
97 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 0 0 0 0 2 2 1 6 5
98 วัดหัวเขา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
99 บ้านหนองกระดี่ 0 0 0 0 1 5 2 0 8
100 วัดกร่างสามยอด 0 0 0 0 1 3 1 0 5
101 วัดหนองไผ่ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
102 วัดโป่งแดง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
103 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
104 บ้านหนองอุโลก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 วัดนางบวช 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 วัดทับผึ้งน้อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
107 บ้านสระบัวก่ำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
108 บ้านทับกระดาษ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 อนุบาลวชิรา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 วัดปากดงท่าศาล 0 0 0 0 0 2 1 0 3
111 บ้านกกเชียง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
112 วัดบัลลังก์ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
113 บ้านหนองนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 วัดคูเมือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 บ้านใหม่กิโล 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 วัดประชุมสงฆ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 วัดวังกุลา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 วัดท่าเตียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 บ้านหนองบัวทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 บ้านวังน้ำเขียว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 162 142 121 425 442 252 137 76 831