สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 28 13 6 1 47
2 วัดหนองผักนาก 22 6 1 2 29
3 บ้านพุน้ำร้อน 18 8 3 2 29
4 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 18 7 2 1 27
5 วัดบางขวาก 18 3 3 0 24
6 วัดป่าสะแก 18 2 4 0 24
7 วัดยางนอน 14 3 3 3 20
8 บ้านทัพหลวง 14 2 3 2 19
9 อนุบาลด่านช้าง 13 6 6 1 25
10 วัดด่านช้าง 13 3 1 0 17
11 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 12 8 2 0 22
12 บ้านละว้าวังควาย 11 8 5 3 24
13 บ้านสระเตย 9 6 4 3 19
14 บ้านหนองอิงพิง 9 3 1 0 13
15 วัดวังจิก 8 0 1 0 9
16 บ้านหนองกระถิน 7 4 1 0 12
17 วัดหนองทราย 6 9 3 3 18
18 วัดน้ำพุ 5 8 4 2 17
19 บ้านหนองยาว 5 6 7 7 18
20 บ้านหนองตาแก้ว 5 3 0 0 8
21 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 5 1 4 0 10
22 วัดไทร 5 1 2 1 8
23 อนุบาลยอดไม้งาม 5 1 1 0 7
24 วัดอู่ตะเภา 5 0 0 0 5
25 วัดนางพิมพ์ 4 4 1 2 9
26 วัดสามชุก 4 3 1 0 8
27 วัดหนองสังข์ทอง 4 2 1 2 7
28 วัดลาดสิงห์ 4 2 0 0 6
29 บ้านทุ่งมะกอก 4 2 0 0 6
30 บ้านทุ่งใหญ่ 4 1 0 0 5
31 บ้านรังงาม 4 1 0 0 5
32 วัดทุ่งแฝก 4 1 0 0 5
33 พัฒนาปากน้ำ 4 0 2 1 6
34 บ้านกล้วย 4 0 0 0 4
35 วัดหนองเปาะ 4 0 0 0 4
36 วัดลำพันบอง 3 7 0 1 10
37 วัดหนองสะเดา 3 6 0 0 9
38 วัดกกเต็น 3 5 0 3 8
39 วัดดอนสำโรง 3 4 2 0 9
40 บ้านทัพตาแทน 3 3 0 1 6
41 อนุบาลปราณี 3 3 0 0 6
42 วัดสามเอก 3 1 0 2 4
43 ศรีรัตน์วิทยา 3 1 0 0 4
44 วัดบ้านสระ 3 0 3 1 6
45 วัดกาบบัว 3 0 1 1 4
46 บ้านหนองโก 3 0 1 0 4
47 วัดดอนตาล 3 0 1 0 4
48 บ้านห้วยหินดำ 3 0 0 0 3
49 บ้านดงเชือก 2 6 0 1 8
50 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 2 5 2 2 9
51 วัดปากน้ำ 2 4 2 1 8
52 บ้านหนองขาม 2 3 2 1 7
53 วัดดอนไร่ 2 3 2 1 7
54 วัดกกตาด 2 3 1 0 6
55 บ้านดงเสลา 2 2 3 0 7
56 วัดท่ามะนาว 2 2 2 2 6
57 บ้านวังยาว 2 2 2 0 6
58 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 2 2 1 6 5
59 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 2 2 1 1 5
60 วัดวุ้งสุทธาวาส 2 2 1 0 5
61 วัดบ้านทึง 2 2 0 0 4
62 วัดหนองโรง 2 2 0 0 4
63 บ้านใหม่ไร่อ้อย 2 1 1 1 4
64 บ้านหนองจิกยาว 2 1 1 0 4
65 บ้านหนองแหน 2 1 1 0 4
66 อนุบาลพรประสาทวิทยา 2 1 1 0 4
67 วัดคอกช้าง 2 1 0 1 3
68 วัดวังคัน 2 1 0 0 3
69 วัดวังสำเภาล่ม 2 1 0 0 3
70 สวนป่าองค์พระ 2 0 3 1 5
71 บ้านหนองห้าง 2 0 3 1 5
72 วัดใหม่สระพลอย 2 0 2 0 4
73 วัดสุวรรณตะไล 2 0 1 1 3
74 วัดเดิมบาง 2 0 1 0 3
75 ปัญญาประเสริฐวิทยา 2 0 0 0 2
76 บ้านแจงงาม 2 0 0 0 2
77 วัดทุ่งกฐิน 2 0 0 0 2
78 วัดหัวเขา 2 0 0 0 2
79 บ้านหนองกระดี่ 1 5 2 0 8
80 บ้านพุบ่องป่าขี 1 4 2 0 7
81 วัดท่าทอง 1 3 1 1 5
82 วัดกร่างสามยอด 1 3 1 0 5
83 บ้านไผ่สีทอง 1 2 1 2 4
84 บ้านทุ่งหนองแก้ว 1 2 1 1 4
85 วัดหนองไผ่ 1 2 1 0 4
86 วัดโป่งแดง 1 2 0 0 3
87 บ้านปากดง 1 1 2 0 4
88 บ้านหนองผือ 1 1 2 0 4
89 วัดคลองขอม 1 1 0 1 2
90 บ้านมาบพะยอม 1 1 0 0 2
91 บ้านหนองราชวัตร 1 1 0 0 2
92 วัดโคกหม้อ 1 1 0 0 2
93 บ้านหนองอุโลก 1 1 0 0 2
94 วัดนางบวช 1 1 0 0 2
95 บ้านลาด 1 0 1 1 2
96 วัดดอนประดู่ 1 0 1 1 2
97 วัดทับผึ้งน้อย 1 0 1 1 2
98 บ้านสระบัวก่ำ 1 0 0 1 1
99 บ้านทับละคร 1 0 0 0 1
100 บ้านหนองแขม 1 0 0 0 1
101 วัดหนองกรด 1 0 0 0 1
102 อนุบาลเขาพระ 1 0 0 0 1
103 บ้านทับกระดาษ 1 0 0 0 1
104 อนุบาลวชิรา 1 0 0 0 1
105 วัดโคกพระ 0 5 0 0 5
106 วัดปากดงท่าศาล 0 2 1 0 3
107 วัดวังหว้า 0 2 0 0 2
108 บ้านกกเชียง 0 2 0 0 2
109 วัดบัลลังก์ 0 1 1 1 2
110 วัดหัวนา 0 1 1 0 2
111 บ้านทุ่งนาตาปิ่น 0 1 0 0 1
112 บ้านหนองนา 0 1 0 0 1
113 วัดคูเมือง 0 1 0 0 1
114 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง 0 1 0 0 1
115 วัดสามัคคีธรรม 0 0 1 0 1
116 บ้านเขาดิน 0 0 1 0 1
117 บ้านใหม่กิโล 8 0 0 1 0 1
118 วัดประชุมสงฆ์ 0 0 1 0 1
119 วัดวังกุลา 0 0 1 0 1
120 วัดท่าเตียน 0 0 0 1 0
121 บ้านหนองบัวทอง 0 0 0 0 0
122 บ้านวังน้ำเขียว 0 0 0 0 0
รวม 442 252 137 76 907