หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 48 28 58.33% 13 27.08% 6 12.5% 1 2.08% 48
2 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 33 23 69.7% 7 21.21% 2 6.06% 1 3.03% 33
3 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 38 23 71.88% 6 18.75% 1 3.13% 2 6.25% 32
4 โรงเรียนวัดบางขวาก 26 19 76% 3 12% 3 12% 0 0% 25
5 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 32 18 58.06% 8 25.81% 3 9.68% 2 6.45% 31
6 โรงเรียนวัดป่าสะแก 24 18 75% 2 8.33% 4 16.67% 0 0% 24
7 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 32 15 51.72% 7 24.14% 6 20.69% 1 3.45% 29
8 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 25 15 62.5% 4 16.67% 3 12.5% 2 8.33% 24
9 โรงเรียนวัดยางนอน 24 15 62.5% 3 12.5% 3 12.5% 3 12.5% 24
10 โรงเรียนวัดด่านช้าง 18 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
11 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 23 12 54.55% 8 36.36% 2 9.09% 0 0% 22
12 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 28 11 40.74% 8 29.63% 5 18.52% 3 11.11% 27
13 โรงเรียนบ้านสระเตย 22 9 40.91% 6 27.27% 4 18.18% 3 13.64% 22
14 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 14 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
15 โรงเรียนวัดวังจิก 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
16 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
17 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
18 โรงเรียนวัดหนองทราย 22 6 28.57% 9 42.86% 3 14.29% 3 14.29% 21
19 โรงเรียนวัดน้ำพุ 21 6 30% 8 40% 4 20% 2 10% 20
20 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 14 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
21 โรงเรียนบ้านหนองยาว 26 5 20% 6 24% 7 28% 7 28% 25
22 โรงเรียนบ้านวังยาว 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
23 โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
24 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 10 5 50% 1 10% 4 40% 0 0% 10
25 โรงเรียนวัดไทร 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
26 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
27 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
28 โรงเรียนวัดหนองเปาะ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
29 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
30 โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
31 โรงเรียนวัดสามชุก 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 10 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
33 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
35 โรงเรียนบ้านรังงาม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
36 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนบ้านกล้วย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
38 โรงเรียนวัดลำพันบอง 11 3 27.27% 7 63.64% 0 0% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนวัดหนองสะเดา 10 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนวัดกกตาด 12 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
41 โรงเรียนวัดกกเต็น 11 3 27.27% 5 45.45% 0 0% 3 27.27% 11
42 โรงเรียนวัดดอนสำโรง 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
44 โรงเรียนอนุบาลปราณี 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนวัดสามเอก 7 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
47 โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนวัดบ้านสระ 7 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนวัดกาบบัว 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
50 โรงเรียนบ้านหนองโก 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
51 โรงเรียนวัดดอนตาล 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านดงเชือก 9 2 22.22% 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 9
54 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 11 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
55 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
56 โรงเรียนวัดปากน้ำ 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านหนองขาม 10 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนวัดดอนไร่ 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
59 โรงเรียนบ้านดงเสลา 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
60 โรงเรียนวัดท่ามะนาว 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
61 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 11 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 6 54.55% 11
62 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 9 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนวัดบ้านทึง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนวัดหนองโรง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
67 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านหนองแหน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนวัดคอกช้าง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
71 โรงเรียนวัดวังคัน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 7 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
75 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
76 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
77 โรงเรียนวัดเดิมบาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านแจงงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดหัวเขา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนวัดท่าทอง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนวัดวังหว้า 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
86 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
87 โรงเรียนวัดบัลลังก์ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
88 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
89 โรงเรียนวัดโป่งแดง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านปากดง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านหนองผือ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
92 โรงเรียนวัดคลองขอม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านหนองแขม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดนางบวช 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านลาด 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านทับละคร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดหนองกรด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนอนุบาลวชิรา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนอนุบาลเขาพระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดโคกพระ 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านกกเชียง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนวัดหัวนา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านหนองนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดคูเมือง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดวังกุลา 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดท่าเตียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
121 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
122 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]